فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
اينك بازاريابي شبكه‌اي
  • 60,000 تومان
  • با تخفیف: 60,000 تومان
ازدواج بدون شكست
  • 35,000 تومان
  • با تخفیف: 35,000 تومان

اينك بازاريابي شبكه‌اي

  • 60,000 تومان

شيوه كاملا جديدي از كسب و كار در سراسر دنيا در حال روي دادن است. به عبارتي دقيق‌تر، نوعي دگرگوني در شيوه خريد و فروش مردم در حال رخ دادن است. هم‌زمان، تحولي بنيادي در شيوه امرارمعاش مردم كه براي آنان مقبول و مقدور باشد به چشم مي‌خورد. شما مي‌توانيد اين تحول را همه جا ببينيد و احساس كنيد. همه‌چيز به سرعت در حال تغيير است.

ازدواج بدون شكست

  • 35,000 تومان

طبق نظر منتقدان و تحسين كنندگان، كتاب «ازدواج بدون شكست»، همان تاثير دوره آموزشي رابطه قابل تغيير را دارد. در مورد كتاب مذكور، آن‌چه بيش از هر چيز مورد تحسين واقع شده، اين است كه به آن جنبه از رابطه مي‌پردازد كه تا به حال بيش از ساير جنبه‌ها ناديده گرفته شده «مسئوليت فردي». راز دست‌يابي به زندگي زناشويي شاد -و حتي از آن مهم‌تر- «راز با هم ماندن يك زوج» چيست؟ كتاب حاضر به توضيح دليل اين موضوع مي‌پردازد كه چرا بعضي ازدواج‌ها موفق و ساير آن‌ها ناموفق هستند. دكتر گلاسر، روان‌پزشك معروف، در اين كتاب به خوانندگان نشان مي‌دهد كه چگونه با به‌كارگيري «تئوري انتخاب»، رابطه زناشويي خوب و خوشايندي داشته باشند.

صفحه‌ی 1