فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
سينوهه پزشك مخصوص فرعون 2 (2 جلدي)
  • 125,000 تومان
  • با تخفیف: 125,000 تومان
سينوهه پزشك مخصوص فرعون 1 (2 جلدي)
  • 125,000 تومان
  • با تخفیف: 125,000 تومان

سينوهه پزشك مخصوص فرعون 2 (2 جلدي)

  • 125,000 تومان

از كودكي پدرم مرا به اطاق مطب خود مي‌برد تا اين‌كه من طرز معالجات او را ببينم. و من به زودي با تمام كاردها و گازانبرها و مرهم‌هاي پدر آشنا شدم و وقتي او درصدد معالجات يك مريض برمي‌آمد من به او دوا و نوار و آب و شراب مي‌دادم. مادرم مثل تمام زن‌ها از زخم و جراحت و دمل مي‌ترسيد و هرگز به مطب پدرم نمي‌آمد مگر وقتي كه پدرم او را براي بعضي از كارها صدا مي‌زد...

سينوهه پزشك مخصوص فرعون 1 (2 جلدي)

  • 125,000 تومان

از كودكي پدرم مرا به اطاق مطب خود مي‌برد تا اين‌كه من طرز معالجات او را ببينم. و من به زودي با تمام كاردها و گازانبرها و مرهم‌هاي پدر آشنا شدم و وقتي او درصدد معالجات يك مريض برمي‌آمد من به او دوا و نوار و آب و شراب مي‌دادم. مادرم مثل تمام زن‌ها از زخم و جراحت و دمل مي‌ترسيد و هرگز به مطب پدرم نمي‌آمد مگر وقتي كه پدرم او را براي بعضي از كارها صدا مي‌زد...

صفحه‌ی 1