فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 32,000 تومان
  • 120,000 تومان
  • 35,000 تومان

صداي دانش

  • 32,000 تومان

در كتاب صداي دانش، دون ميگوئل روئيز به ما حقيقتي ژرف و ساده را يادآوري مي‌كند: تنها راه پايان دادن به رنج احساسي ما و حفظ شادكامي در زندگي باور نكردن دروغ‌ها و به خصوص دروغ‌هايي در مورد خودمان مي‌باشد. براساس خرد قديمي تولتك، اين كتاب راه ميان‌بري است كه به ما نشان مي‌دهد چگونه ايمان به حقيقت را در خود زنده كرده و به خود واقعي خود بازگرديم. روئيز شيوه نگرش ما را نسبت به خود و ديگران تغيير مي‌دهد. سپس دريچه‌اي مي‌گشايد به واقعيتي كه ما زماني كه يكي و دو ساله بوديم درك مي‌كرديم واقعيت حقيقت، عشق و شادي. « ما با حقيقت متولد مي‌شويم، اما با باور به دروغ‌ها بزرگ مي‌شويم، يكي از بزرگ‌ترين دروغ‌هاي داستان بشريت دروغ نقض ماست. »

روانشناسي رنج

  • 120,000 تومان

نويسنده در اين كتاب بيان مي‌كند: به عقيده من، فريادهايي كه افراد در برخي موارد دچار مي‌شوند نتيجه رنج‌هاي بنيادي همگاني است كه در درون تمام روان رنجوران جاي گرفته است من اين‌رنج‌ها را رنج‌هاي اوليه مي‌نامم، زيرا آن‌ها رنجش‌هاي اصلي و اوليه هستند كه تمام روان رنجوري بعدي بر پايه آن به وجود آمده‌ است. صرف نظر از نوع روان رنجوري، روان رنجور اين رنج‌ها را در تمام لحظه‌هاي زندگي خود احساس خواهد كرد. شخص معمولا آن‌ها را به طور خودآگاه احساس نمي‌كند، زيرا آن‌ها در سر تا سر بدن پراكنده‌اند و در اندام‌هاي مختلف اثر مي‌گذارند و در نهايت به رفتارهاي عصبي مي‌انجامند.

هنر عاشقي

  • 35,000 تومان

بخش زيادي از مطالب اين كتاب نتيجه كار باليني هر روزه با بيماران است. بيماراني كه براي رسيدن به سطوح بالاتري از بالندگي تلاش كرده و يا از آن اجتناب ورزيده‌اند. در نتيجه، اين كتاب حاوي بخش‌هايي از شرح حال واقعي بيماران است. رازداري لازمه كار درماني است، بنابراين نام و جزئيات در تمام شرح حال‌ها براي حفظ هويت بيماران بدون تحريف واقيعت اصلي تجربه ما با بيماران، تغيير يافته است.

صفحه‌ی 1