فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
فرمول جادويي
  • 18,000 تومان
  • با تخفیف: 18,000 تومان

فرمول جادويي

  • 18,000 تومان

جهان را آن‌گونه كه هست مردم نمي‌بينند، آن‌گونه مي‌بينند كه به آن‌ها گفته شده. بازاريابان همانند شعبده‌بازان هستند. آن‌ها بايد گونه‌اي شعبده بازي كنند تا مخاطب جهان را به گونه‌اي ببينيد كه بازارياب مي‌خواهد. اگر بازارياب بتواند با ترفندهايش گونه‌اي رفتار كند كه خريدار مغلوب حركات و بيان بازارياب شود، آنگاه بايد گفت آن بازارياب از هر شعبده‌بازي ماهرتر است. آيا مي‌دانستيد عملكردهاي منطقي و نظارتي تجارت شما همگي بايد در زير شاخه فرمول جادويي تعريف شود؟ بنابراين فرمول جادويي به اين علت كارآمد است كه ذهن شما را همچون يك ليزر بر موضوعاتي كه واقعا اثرگذار است متمركز مي‌كند. و هر چيز ديگري را به كنار مي‌نهد. همچنين اين فرمول به شما زرادخانه‌اي از ايده‌هاي جديد تجاري مي‌دهد ايده‌هاي معناداري كه تنها در راستاي فرمول جادويي امكان‌پذير است.

صفحه‌ی 1