فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روانشناسي صنعتي و سازماني

  • 75,000 تومان

در دنياي صنعتي امروز كه همه چيز در حال تغيير و تحول و رشد است، روانشناسي نيز از اين تغيير و تحول و رشد سريع بي‌بهره نبوده است. پژوهش‌ها و تحقيقات، وجود ابزار و تجهيزات متنوع، مطالعات گوناگون، ساخت ابزار و ... باعث رشد سريع روانشناسي و غني شدن آن شده است. روانشناسي صنعتي و سازماني نيز در اين حيطه رشد فزاينده‌اي داشته و به عنوان رشته‌اي مستقل مطرح گرديده است.

صفحه‌ی 1