فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

شناخت اجتماعي (افراد چگونه واقعيت اجتماعي را مي‌سازند)

  • 50,000 تومان

محيط اجتماعي پيرامون انسان‌ها، بسيار پيچيده و پويا است و هيچ دو موقعيتي كاملا شبيه به هم نيستند. اما افراد براي تعامل موفق با سايرين بايد همه موقعيت‌ها را ادراك كنند. با اينكه ادراك موقعيت‌هاي اجتماعي ظاهرا ساده و آسان به نظر مي‌رسد،‌ اما در واقع چالش بزرگي است. بنابراين، افراد براي انجام دادن اين تكليف اساسي نيازمند برخورداري از جعبه ابزارهاي بسيار متفاوتي هستند.

روانشناسي اجتماعي

  • 160,000 تومان

اين كتاب داراي 13 فصل است كه شامل مطالب زير مي‌باشد: 1- معرفي روانشناسي اجتماعي 2- روش‌شناسي 3- شناخت اجتماعي 4- ادراك اجتماعي 5- خود 6- نياز به توجيه كردن اعمال‌مان 7- نگرش‌ها و تغيير نگرش 8- همرنگي 9- فرآيندهاي گروهي 10- جذابيت ميان فردي 11- رفتار جامعه‌پسند 12- پرخاشگري 13- پيش‌داوري، دلايل، نتايج و علايم و ...

روانشناسي اجتماعي كاربردي (از مشكلات تا راه حل‌ها)

  • 42,000 تومان

اين كتاب ابزاري مناسب براي دانشجويان و مدرسان جهت آشنايي و به‌كارگيري مدل PATH مي‌باشد. كتاب با ارائه 9 ويژگي كليدي همچون تكاليف كاربردي، برنامه‌هاي پژوهشي، آزمونها، تصاوير، جداول و ... تلاش دارد راهنمايي جامع براي كاربرد مدل PATH در دنياي واقعي فراهم آورد.

صفحه‌ی 1