فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روان‌كاوي (قدم اول)

  • 20,000 تومان

آيا روانكاوي علم است؟ چگونه روانكاوي كاركرد ذهن را توضيح مي‌دهد؟ سهم فرويد به عنوان بنيان‌گذار اين رشته در اين زمينه چيست و ساير روانكاوان چه مشاوركتي در پيشرفت آن داشته‌اند؟ آيا روانكاوي مي‌تواند در كنترل احساسات، اعمال و عكس‌العمل‌هايي كه به نظر مي‌رسد مديريت‌شان از عهده خارج است، به ما كمك كند؟ كتاب حاصر، قدم اولي است براي يافتن پاسخ به اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري ناظر بر عواملي كه بر زندگي عاطفي ما تاثير مي‌گذارند. از آن جمله اينكه تجارب دوران كودكي چگونه ناخودآگاه ما را شكل مي‌دهند و اين ناخودآگاه به چه ميزاني و چگونه ممكن است نقشي تعيين‌كننده بر رفتار ما در جواني و بزرگسالي داشته باشد؟

صفحه‌ی 1