فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

هيچ‌كس كامل نيست (داستاني براي كودكان درباره كمال‌گرايي)

  • 30,000 تومان

كتابي كه پيش رو داريد، از مجموعه كتاب‌هايي است كه توسط انتشارات انجمن روانشناسي آمريكا تهيه شده و به گونه‌اي تخصصي و حرفه‌اي، در زمينه‌اي خاص به كودك كمك مي‌كند. يكي از رمزهاي اصلي تعليم و تربيت كودكان و فرزندان، سخن گفتن با زباني آشنا و قابل فهم براي آنان است. اين موضوع بخصوص در مورد كودكان كوچكتر اهميت بيشتري دارد و از همين روست كه قصه‌نويسي براي كودكان و قصه‌گويي براي آنها در همه فرهنگ‌ها مورد توجه و تاكيد بوده است.

صفحه‌ی 1