فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

از عدن تا تبعيد (تاريخ حماسي قوم عهد عتيق)

  • 80,000 تومان

اگر در دنياي باستان سير مي‌كنيم و طالب آن‌ايم كه از وقايع گذشته‌هاي دور درك نسبتا درستي كسب كنيم، بايد توقعات مدرنيستي خود را كنار بگذاريم و دنيا را از لحاظ چشم راويان عهد عتيق بنگريم. تاريخ با الاهيات راويان عهد عتيق، تاريخ آباواجداد اين راويان بود. و آباواجداد اين راويان، همه خداگونه بودند. كارهايي در حد خدايان مي‌كردند و سخناني در حد خدايان مي‌گفتند. دنياي اين راويان، دنيايي بود پر از اژدهاي هفت سر و ديو شاخ‌دار و جن دم‌دار و فرشته‌ي بال‌دار و آسمان چند طبقه‌ي پله‌دار. دنيايي بود پر از معجزه، پر از خدا يا خداياني كه دم به دقيقه از آسمان پايين مي‌آمدند و در كار بشر تجسس يا دخالت مي‌كردند. محققان اين دسته از روايت‌ها را روايات يا متون حماسي خوانده‌اند و با اين نام خواسته‌اند اين دسته از متون را از ساير متون و روايات واقعي و تاريخي جدا كنند.

در انتظار گودو (سوگ‌خندنامه در 2 پرده) نمايش‌نامه

  • 25,000 تومان

نمايش‌نامه فلسفي «در انتظار گودو» روايت 2 ولگرد با نام «استراگون» و «ولاديمير» است كه در گوشه‌اي از بيابان در انتظار موجودي با نام «گودو» هستند. آنها هرگز گودو را نديده‌اند و نمي‌دانند كه چرا انتظار او را مي‌كشند. آن‌چه انتظارش را مي‌كشند برايشان مبهم است. يگانه چيزي كه آنها را آنجا نگه داشته فقط اين امر ساده و خام است كه او وعده داده بيايد. پس از انتظار طولاني اربابي با برده‌اش را مشاهده مي‌كنند. ارباب رفتار نفرت‌آميزي با برده دارد. همان‌طور كه استراگون مطيع ولاديمير است، برده نيز ارباب را تحمل مي‌كند. ساموئل بكت ـ نمايش‌نامه نويس فرانسوي ـ با نوشتن نمايش‌نامة حاضر، استثمار انسان به دست انسان را، چه در جوامع و چه بين دو فرد، نشان مي‌دهد كه اغلب يكي يوغ به گردن ديگري مي‌اندازد بي آن كه هيچ‌يك از اين عمل، بهره‌اي ببرند. مقاله‌اي تحت عنوان «تاتر ابزورد» و سال‌شمار بكت بخش پاياني كتاب را تشكيل مي‌دهد.

صفحه‌ی 1