فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

شناخت و تقويت مهارت‌هاي حركتي در كودكان

  • 13,000 تومان

رشد مهارت‌هاي حركتي از دوران كودكي آغاز مي‌شود و سپس در مراحل و ميزان‌هاي قابل مشخص ادامه مي‌يابد كه از اين مراحل به عنوان مراحل حساس رشد ياد مي‌شود. در اين راستا كتاب حاضر ضمن معرفي كامل اين مراحل براي كمك به رشد مهارت‌هاي حركتي كودكان در هر يك از اين مراحل راهكارهاي عملي و ساده و در عين حال مفيد ارائه شده‌ است. اين كتاب مي‌تواند براي دانشجويان دانشگاه‌هاي مختلف از جمله دانشگاه سراسري و دانشگاه فرهنگيان در رشته‌هايي مانند: تربيت‌ بدني، كاردرماني، فيزيوتراپي، حركات اصلاحي، مشاوره، علوم تربيتي و روانشناسي به ويژه روانشناسي كودكان با نيازهاي خاص مفيد باشد.

صفحه‌ی 1