فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روش تحقيق پيشرفته در روانشناسي

  • 45,000 تومان

تحول در علم با سرعت وصف‌ناپذيري در حال وقوع است و سرعت توليد علم در جهان با افزايش توانايي‌هاي اطلاع‌رساني و رايانه به نحو فزاينده‌اي، افزايش يافته است. به ويژه دسترسي آسان به رايانه، هم اينك اين فرصت گرانبها را در اختيار استادان و دانشجويان قرار داده است تا آنان به كمك اين فن‌آوري، تجزيه و تحليل‌هاي پيچيده را با صرف زماني كوتاه به انجام رسانده و فراتر از روش‌هاي اوليه، نتايج خود را در قالب الگوهاي پيچيده‌تر آزمون كنند. كتاب روش‌هاي تحقيق در روانشناسي نيز از جمله كتاب‌هايي است كه با بهره‌گيري از روش‌هاي نوين، درصد است تا در اين ميدان سهمي را به خود اختصاص دهد.

صفحه‌ی 1