فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
گروه‌درماني راه‌حل محور
  • 70,000 تومان
  • با تخفیف: 70,000 تومان
صداي منتقد دروني‌ات را خاموش كن
  • 120,000 تومان
  • با تخفیف: 120,000 تومان
تكنيك‌هاي طرحواره درماني (مدل مبتني بر ذهنيت)
  • 110,000 تومان
  • با تخفیف: 110,000 تومان

زندگي با همسر حواس‌پرت (تاثير اختلال اي دي اچ دي بر رابطه زناشويي راهنماي كاربردي بهبود و بازسازي رابطه)

  • 82,000 تومان

مردان و زناني كه همسر مبتلا به ADHD دارندء اغلب از چنين رفتارهايي شكايت دارند: مسئوليت‌گريزيء پيگيري نكردن كارهاء حواس‌پرتيء فراموش‌كاريء قطع صحبت طرف مقابلء مشكل در مديريت ماليء ناكارآمدي در فرزند پروريء نق زدن مدامء ناپايداري هيجانيء مشكل در تصميم‌گيريء ناديده‌ گرفتن همسر و رابطه جنسي نارضايت‌بخش. عليرغم آزاردهندگي اين رفتارها و تاثير عميق‌شان بر رضايت‌مندي رابطه زناشوييء نبايستي از اين نكته غافل شد كه چنين رفتارهايي بخشي از مشكل اين افراد به شمار مي‌رود. كتاب حاضر راهبردهاي موثري را براي كنار آمدن با چنين رفتارهايي در اختيار شما قرار مي‌دهد.

گروه‌درماني راه‌حل محور

  • 70,000 تومان

اين كتاب يك راهنماي بسيار كاربردي براي تمام متخصصاني است كه از آرايه گروه‌درماني براي كمك به افراد استفاده مي‌كنند. در اين كتاب ضمن آشنايي مقدماتي و گام به گام با رويكرد راه‌حل محور از انديشه‌ها و فنوني مطلع مي‌شويم كه مي‌توانند به‌راحتي با كار باليني ما در مقام يك روان‌درمانگر تلفيق شوند.

صداي منتقد دروني‌ات را خاموش كن

  • 120,000 تومان

خواندن اين كتاب تاثير عميقي روي من گذاشت. هر چند نزديك به 20 سال است كه خودم درمانگر نويسنده پژوهش‌گر و مربي هستم ليكن درگيري زيادي با صداي منتقد دروني‌ام داشتم. اين هيولاي هزار چهره به اشكال گوناگوني خود را به من مي‌نماياند افسردگي اضطراب كاركردن افراطي منازعات زناشويي تكبر و خودخواهي رخوت و تنبلي و عادت‌هاي رفتاري رفتاري زيان‌باري چون تماشاي بيش از حد فيلم و سريال با وب‌گردي‌هاي بي‌هدف.

تكنيك‌هاي طرحواره درماني (مدل مبتني بر ذهنيت)

  • 110,000 تومان

پس از چندين پژوهش كنترل شده تصادفي، اكنون ثابت شده است كه طرح‌واره درماني اثرات مطلوب و اميدواركننده زيادي در درمان بيماران مبتلا به اختلالات شخصيتي دارد. نويسندگان كتاب حاضر، هر دو از دانشمندان و طرح‌واره درمانگران كارآزموده و مجرب هستند و اين رويكرد درماني را خيلي خوب و واضح توضيح داده‌اند. خواننده به راحتي مي‌آموزد كه چگونه با هر ذهنيت طرح‌واره‌اي ـ در سطح شناختي، هيجاني، رفتاري و ارتباطي ـ روبرو شود. مثال‌هاي متعدد باليني ارائه شده اين هدف را ساده‌تر مي‌كنند. مزيت بزرگ كتاب، كاربردي بودنش در فرايند درمان باليني است. هر درمانگري كه در پي يك راهنماي عملي خوب براي طرح‌واره درماني است، بايد اين كتاب را مطالعه كند.

صفحه‌ی 1