فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

فايل صوتي راهنماي موفقيت افراد خيلي تنبل

  • 12,000 تومان

اين كتاب به بررسي اينكه چگونه مي‌توان در عين موفق‌شدن، در آسودگي خاطر زندگي كرد و بدون تلاش و صرف انرژي فراوان، آرزوهاي خويش را زنده نگه‌ داشت مي‌پردازد. براي موفق شدن در هر زمينه‌اي ابتدا بايد چشم‌اندازي كلي آرماني داشت و پس از تعيين اهداف، به كمك اين باور كه در دل هر مشكلي فرصتي نهفته است، مي‌توان بر ترديدها و هراس‌هاي موجود، در راه رسيدن به اهداف، غلبه كرد. همچنين براي جلوگيري از محدود شدن توسط باورهاي دروني، مي‌توان عبارت‌هاي تاكيدي مثبت را جايگزين نمود. اين كتاب شامل دو بخش مي‌شود: بخش اول به بررسي عميق چهار گام ساده براي موفق شدن كه شامل تخيل، تصور، باور داشتن و خلق كردن مي‌گردد، پرداخته و بخش دوم كتاب در رابطه با اصلاح مسير با استفاده از راهبردهاي همه جانبه مي‌باشد. در اين بخش راهبردهايي براي حل و فصل مشاجره، آرام‌سازي و رفع تنش، هدف از نهاد خانواده و تغيير نگرش‌ها آورده شده است.

راهنماي موفقيت افراد خيلي تنبل (مجموعه مدير مدرن)

  • 27,500 تومان

اين كتاب به بررسي اينكه چگونه مي‌توان در عين موفق‌شدن، در آسودگي خاطر زندگي كرد و بدون تلاش و صرف انرژي فراوان، آرزوهاي خويش را زنده نگه‌ داشت مي‌پردازد. براي موفق شدن در هر زمينه‌اي ابتدا بايد چشم‌اندازي كلي آرماني داشت و پس از تعيين اهداف، به كمك اين باور كه در دل هر مشكلي فرصتي نهفته است، مي‌توان بر ترديدها و هراس‌هاي موجود، در راه رسيدن به اهداف، غلبه كرد. همچنين براي جلوگيري از محدود شدن توسط باورهاي دروني، مي‌توان عبارت‌هاي تاكيدي مثبت را جايگزين نمود. اين كتاب شامل دو بخش مي‌شود: بخش اول به بررسي عميق چهار گام ساده براي موفق شدن كه شامل تخيل، تصور، باور داشتن و خلق كردن مي‌گردد، پرداخته و بخش دوم كتاب در رابطه با اصلاح مسير با استفاده از راهبردهاي همه جانبه مي‌باشد. در اين بخش راهبردهايي براي حل و فصل مشاجره، آرام‌سازي و رفع تنش، هدف از نهاد خانواده و تغيير نگرش‌ها آورده شده است.

صفحه‌ی 1