فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

درمان‌هاي شناختي رفتاري

  • 140,000 تومان

در مدت نسبتا كوتاهي، درمان‌هاي شناختي- رفتاري به يكي از علوم پيشرو در اكثر كشور‌هاي باختر زمين تبديل شده است. در واقع، گيرايي بيشتر و توفيق درمان‌هاي شناختي- رفتاري مرهون پيوند تنگاتنگي است كه ميان دانش(علم) و روش (عمل) برقرار شده است. درست همين ويژگي است كه موجب تاثيرگذاري جنبش درمان‌هاي شناختي- رفتاري گرديده است. اين كتاب كه رد دو بخش سامان يافته است، پيوندهاي بارزي را ميان دانش و روش‌هاي كاربردي در رفتار‌درماني شناختي نوين برقرار مي‌سازد. بخش اول شامل پنج فصل است كه به موضوعات فراگير نظري مانند رشد و تحول درمان‌هاي شناختي - رفتاري، پيوند دو سويه دانش و روش، چگونگي ارتباط شناخت و عاطفه، و ارزشيابي و فراگير شدن درمان‌هاي شناختي- رفتاري مي‌پردازد. بخش‌دوم به اختلال‌هاي خاص مي‌پردازد كه شامل: اختلال آسيمگي، اجتماع‌هراسي، اختلال وسواس فكري- عملي، اختلال‌هاي خوردن، مسائل جنسي، افسردگي، اقدام به خودكشي، خود بيمارانگاري، بيماري قلبي- عروقي، سينه‌درد غير متعارف، خستگي مزمن و مسئله‌گشايي در مراقبت‌هاي اوليه است.

صفحه‌ی 1