فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مذاكره هوشمندانه (معامله‌اي است كه انجام شده است)

  • 24,900 تومان

تجارت جهاني كالا و خدمات از 2 جنبه مهم اهميت دارد. اول، اقتصادها از طريق تجارت‌ها نيازهاي يكديگر را با حداقل هزينه براي طرفين تامين مي‌كنند. از اين منظر با توجه به مزيت‌هاي نسبي مختلفي كه در كشورها وجود دارد. تقسيم كار بين‌المللي بهترين راه براي دسترسي به رفاه و رشد اقتصادي بيشتر است. دوم و مهم‌تر از آن كه، اقتصادها از طريق تجارت كالا و خدمات، با فن‌آوري‌هاي نوين آشنا مي‌شوند. از اين منظر تجارت جهاني شاه‌راه يادگيري است. در واقع، اقتصادها با به روي آوردن به تجارت، سياست بازتري را دنبال مي‌كنند كه اجازه تبادل اطلاعات و انتقال و جذب دانش علمي و فني موجود در پيشروترين مرزهاي جهاني را به آنها مي‌دهد.

صفحه‌ی 1