فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

كليدهاي طلايي موفقيت در مصاحبه

  • 1,500 تومان

راهنماي عملي و سودمند براي كسب اعتماد به نفس و خودباوري جهت انجام مصاحبه‌هاي استخدامي و غيره. خواندن اين كتاب شانس بيشتر در موفقيت را براي همه داوطلبان استخدام تضمين مي‌كند.

كليدهاي طلايي مديريت تشويق

  • 1,500 تومان

اين يكي از بهترين كتاب‌هايي است كه درباره موضوع پيچيده تشويق خوانده‌ام. مكس توانسته است مجموعه عظيمي از داده‌ها را تركيب و يكپارچه كند و به شكلي متراكم دقيق و خواندني در آورد مطالعه خوبي است.

كليدهاي طلايي برخورد با شكايات

  • 1,500 تومان

راهنماي سودمندي براي بهبود رابطه با مشتري و در نتيجه بهره‌وري بيشتر از انتقادات آن‌ها. نكات ضروري براي همه كساني كه سعي مي‌كنند از مواجهه با مشتري شاكي اجتناب كنند. هميشه به ياد داشته باشيد كه هر انساني جايز الخطا است.

صفحه‌ی 1