فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

شناخت‌درماني مبتني بر ذهن‌آگاهي (با تاكيد بر ويژگي‌هاي متمايز)

  • 65,000 تومان

اين كتاب مرجع براي فهم كليدهاي نظري و ويژگي‌هاي عملي درمان MBCT است. اين درمان روي گروهي از افراد مستعد عود افسردگي هستند اجرا شده است. اين كتاب به 30 فصل تقسيم شده است كه در هر يك از فصول شرايط مختلف و ويژگي‌هاي اين روش مورد بررسي قرار گرفته است. شناخت‌درماني مبتني بر ذهن آگاهي نوع ويژه‌اي از درمان كوتاه‌مدت و بي‌واسطه است كه براي متخصصان و افراد تازه‌كار در اين زمينه شيوه مناسبي از درمان به حساب مي‌آيد. با توجه به اينكه استفاده و به‌ كارگيري اين درمان بسيار آسان است، سبب ايجاد انگيزه و علاقه در افراد تازه وارد و يا افرادي كه در حين آموزش هستند مي‌شود. ربكا كرين از اساتيد و صاحب‌نظران اين رويكرد است و تحقيقات فراواني در اين زمينه انجام داده است. وي در حال حاضر با مركز تحقيق و پژوهش دانشكده روانشناسي دانشگاه بنگور انگلستان همكاري مي‌كند.

صفحه‌ی 1