فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

زنون و لاكپشت (چگونه همچون يك فيلسوف بينديشيم)

 • 55,000 تومان

زنون و لاكپشت نه تنها توضيح مي‌دهد كه هر فيلسوف كه بوده است و چه مي‌انديشيده استء بلكه دقيقا نشان مي‌دهد كه چه‌سان به آن طرز فكر خاص رسيده است. نيكولاس فرن فلسفه را چنان مجموعه‌اي ابزار عرضه مي‌دارد - از تيغ او كام گرفته تا چنگك هيوم - كه مي‌توان يكايك‌شان را در مورد هر مسئله دشواري به كار زد. زنون و لاكپشتء كه در بيست و پنج فصل كوتاه نوشته شده است. و هريك را مي‌توان در طول مسير رفتن به سركار خواند. دوره آموزشي ايده‌آلي است براي دفاع شصي در حوزه فكري. كتاب حاضر تاكنون به بيست و پنج زبان برگردانده شده استء آلمانيء پرتغاليء تركي و غيره و ترجمه فارسي پيشارو بيست و ششمين برگردان آن محسوب مي‌شود.

معناي زندگي و فلاسفه بزرگ

 • 65,000 تومان

معناي زندگي و فلاسفه بزرگ آشكار مي‌سازد كه چه‌سان فلاسفه بزرگ گذشته درصدد پاسخ به پرسش از معناي زندگي بر آمده‌اند. اين مجموعه ويراسته شامل بيست و پنج فصل مي‌شود، و هر فصل تمركز خود را بر روي چهره‌اي اصلي و عمده در حوزه فلسفه مي‌گذارد، از كنفوسيوس گرفته تا ويتگنشتاين و آير، و به گونه‌اي تخيل‌آميز از چشم انداز آنان به موضوع مورد بحث مي‌پردازد. كتاب جذاب و منحصربه فرد حاضر، كه به قلم متخصصان برجسته اين حوزه به نگارش در آمده است، متخصصاني نظير جان كاتينگهام، تادئوس متز واي. سي. گريلينگ، ارتباط و پيوند تاريخ فلسفه با مباحث مطرح حال حاضر را مورد كندوكاو قرار مي‌دهد. خواندن اين كتاب براي دانشجويان و پژوهندگاني كه به مطالعه تاريخ فلسفه، فلسفه دين، اخلاق، متافيزيك يا فلسفه تطبيقي مي‌پردازند لازم و ضروري است، ضمن آن كه خوانندگان علاقمند به مباحث فلسفي نيز مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به ويژه از آن حيث كه دستگاه انديشگاني فلاسفه بزرگ را، كه پيشاپيش آشناي خوانندگان هستند، از زاويه‌اي نو و بديع مورد بررسي قرار داده است، و نكات جالب و تازه‌اي را درباره شان مطرح ساخته است.

هرمنوتيك به زبان ساده

 • 35,000 تومان

موضوع اين كتاب اتكاي فهم آدمي بر سنت و مرجعيت است كه از طريق متون پيشين و نيز ديگر رسم و روال‌هاي اجتماعي فرهنگي- نسل به نسل گشته و امروز به دست ما رسيده است: فهم با ذهن خالي امكان‌پذير نيست، بلكه به رسم و روال‌هاي سنتي موجود در فرهنگ يك جامعه متكي است، رسم وروال‌هايي كه برخي افراد در آن‌ها صاحب‌نظرند و ديگران مي‌بايستي براي راهنمايي به آن‌ها رجوع كنند.

فرويد براي قرن بيست و يكم (علم زندگي هرروزه)

 • 28,000 تومان

«سموئل با اين كتاب زيركانه خود را همچون يك مربي زندگي بي همتاي فرويدي نمودار مي‌سازد. وي، بدون آن‌كه باور خود فرويد به ارزش علم را كنار بگذارد، و نيز بدون درگير شدن با مهم‌ترين طرفداران معاصر آموزه روشنگري، به بيان حكمت شاعرانه‌اي مي‌پردازد كه به شدت مورد نياز روزگار ماست. اين كتابي است كه مي‌بايستي آن را خواند و باز هم خواند، تا ابد و براي هميشه.»

عشق معرفت (حيات ‌فلسفه ‌از سقراط‌ تا دريدا)

 • 25,000 تومان

اگرچه دربارهٔ هريك از فيلسوفان مزبور به‌طور مستقل كتاب‌هاي زيادي نگاشته شده است (و بسياري از آن‌ها نيز به فارسي ترجمه‌شده‌اند)، خوانش‌هايي كه اين اثر ارائه مي‌دارد خالي از لطف و نكات تازه نيستند. آنچه در اين خوانش ها توجه خواننده را به خود جلب مي‌كند تناقض‌هايي است كه نويسنده در آثار بررسي‌شده برجسته مي‌سازد، تناقض‌هايي كه مشخصهٔ كار فيلسوفان مزبور به شمار مي‌روند و نيز تشكيل‌دهندهٔ ذات زندگي‌اند. همين تناقض‌ها هستند كه از آغاز تاكنون به حيات فلسفه استمرار بخشيده‌اند، چه آدمي همواره كوشيده است تا با اين تناقض‌ها كنار آيد و مهارناپذيري اين تناقض‌ها همواره وي را در حيرت فروبردهاست و چنان‌كه معروف است حيرت آغاز فلسفه است. اين كتاب در هفت بخش به رشته تحرير درآمده است: بخش نخست با عنوان «برچيدنِ معرفت: سقراطِ دفاعيه» است و زير عنوان‌هاي «درآمدي بر سقراط»، «دفاعيه‌اي غيردفاعي»، «اتهام غيررسمي»، «به پرسش گرفتنِ جهان‌بيني‌ها»، «اِلِنخوس سقراطي»، «سقراط در مقام پيشاهنگ روانكاوي» و «طعنهٔ طعنه» را در خود دارد. نام بخش دوم «منطق ميل و تمنا: سقراطِ ضيافت» است و به مباحثي با عنوان «درآمدي بر ضيافت»، «اسطورهٔ آريستوفانس»، «سقراط آگاتون را به پرسش مي‌گيرد»، «شرح ديوتيما: ارُوس ميان امر انساني و امر الوهي قرار دارد»، «عشق و جاودانگي»، «نظريهٔ ايده‌ها (صور مثالي)، «ماهيت تراژيك_كميك فلسفه» اختصاص دارد. «زندگي و متون مرموز اسپينوزا»، «سادگيِ راديكال»، «چهرهٔ برافروخته از شرم خدا»، «اينك سعادت»، «ترسيم روح هندسي» و «والاترين تمنا» مباحث بخش سوم را با عنوان «ذيل صورتي خاص از جاودانگي: اخلاق اسپينوزا» تشكيل مي‌دهد. بخش چهارم كتاب با عنوان «تنهاييِ مفاهمه‌اي: خيال‌پروري‌هاي روسو» به مباحثي چون «زندگي‌نامه»، «كتابي براي همه‌كس و هيچ‌كس»، «گونه‌هاي تنهايي»، «دوستي»، «روش روسو براي كندوكاو در خويشتن: خيال‌پروري»، «بازسازي تجربه» و «كتاب زندگي» مي‌پردازد. بخش پنجم كه عنوان آن «چگونه آنچه هستيم مي‌شويم: تبارشناسي اخلاق نيچه» شامل مباحثي با عنوان «مقدمه‌اي بر نيچه»، «مقدمه‌اي بر كتاب»، «امكان‌ناپذيري خودشناسي»، «چشم‌انداز باوري»، «سرور و برده»، «سرگيجه_عقب نشستن»، «فلسفه و نيست‌انگاري»، «جان‌ها آزاده و چشم‌اندازباوري» است. نام بخش ششم «ديگري شدن: تاريخ جنسيت فوكو» است و به مباحثي با عنوان «زندگي و مرگ»، «داستانِ ركيك و زننده» و «اصالت ديگربودگي» اختصاص دارند. درنهايت «ناهويت»، «زندگي‌نامهٔ سينمايي»، «التزام»، «اعطاكردن» و «عشق» مبحث بخش پاياني و هفتم كتاب با عنوان «آنك اينِ من: دريدا» را تشكيل مي‌دهند.

بابا و فلسفه (طريقت پدري)

 • 55,000 تومان

ممكن است از خود بپرسيد ارسطو يا كنفوسيوس چه حرفي براي گفتن به پدران امروزي دارند، يا اين‌كه آيا ايده‌هاي فيلسوفان مي‌تواند براي مرداني كه عهده‌دار زندگي‌اي پدرانه در سده بيست و يكم هستند سودي داشته باشد يا خير. آيا افكار چنين افرادي هيچ ارتباطي به كار پدران امروزي دارد؟ پاسخ، احتمالا با تعجب، بله‌اي مطنطن است. نويسندگان كتاب بابا و فلسفه به ارائه افكار خود درباره تاثيرات پدر بودن بر كودكان و بر مردان، موضوع‌هاي اخلاقي مربوط به سبك‌هاي مختلف فرزند پروري، معناي پدر اصيل بودن مي‌پردازند و كار خود را با توصيه‌هايي براي پدران در مورد برخي دوراراهه‌هايي به پايان مي‌رسانند كه فراروي آن‌ها قرار مي‌گيرد. اين كتابي درباره فلسفه خشك دانشگاهي نيست، بلكه كتابي كاربردي، بينش‌آور و حتي سرگرم كننده است. نويسندگان كتاب، با بهره‌گيري از بينش‌هاي موجود در فلسفه، روان‌شناسي، مذهب و انسان‌شناسي، براي پدران از حكمت جمعي اعصار و قرون ياوري و بصيرتي فراهم آورده اند كه كه مي‌تواند آنان را قادر سازد نقش‌هاي خود را بهتر بفهمند، قدر آن‌ها را بيش‌تر بدانند و بهتر ايفايشان كنند. هر پدري كه كمي وقت بگذارد و به تفكر درباره برخي از ايده‌هاي مطرح در برگه‌هايي كه از پي مي‌آيند بپردازد و سپس برخي از آن‌ها را به اجرا بگذارد قطعا از اين كار خود خرسند خواهد شد و همين‌طور نيز فرزندان او.

درآمدي كوتاه بر تكامل انسان

 • 35,000 تومان

بسياري از پيشرفت‌هاي مهمي را كه زيست‌شناسان در 150 سال گذشته صورت داده‌اند، مي‌توان به استعاره‌‌اي يكه و يگانه فروكاست. تمامي اندامواره‌هاي زنده، يا بقايافته، يعني جانوران، گياهان، قارچ‌ها، باكتري‌ها، ويروس‌ها و انواع و اقسام اندامواره‌هايي كه در گذشته مي‌زيسته‌اند، جايي بر روش شاخه‌ها و شاخك‌هاي يك درخت حيات قرار مي‌گيرند. ما با تمامي اندامواره‌هايي كه امروز زنده هستند، و تمامي اندامواره‌هايي كه تاكنون زيسته‌اند، از طريق شاخه‌هاي اين درخت حيات پيوند داريم. اندامواره‌هاي انقراض‌يافته‌اي كه بر روي شاخه‌هايي قرار دارند كه ما را به ريشه درخت متصل مي‌سازند اجداد ما هستند. مابقي، اندامواره‌هاي واقع بر روي شاخه‌هايي كه يك راست به شاخه خود ما متصل مي‌شوند، پيوند نزديكي با انسان‌هاي امروزين دارند، اما اجداد ما نيستند..

100شيوه براي انگيزه بخشيدن به خود ( زندگي خود را براي هميشه تغيير دهيد )

 • 28,000 تومان

كتاب حاضر به قلم استيو چندلر به زباني ساده و به كمك نمونه‌هايي از زندگي روزانه و به دور از اصطلاحات فني و تخصصي روان‌شناسانه و فلسفي مهم ترين مفاهيم مطرح در روانشناسي مبتني بر نحله فلسفي موسوم به ((اگزيستانسياليسم )) را براي مخاطب عام و غيرحرفه‌اي روشن مي‌سازد . تمامي ((صد )) نكته مطرح در كتاب به نوعي حول چند مضمون اساسي در فلسفه‌هاي موسوم به اگزيستانسيال مي‌چرخد ، مضاميني نظير (( آزادي )) ،(( انتخاب / اختيار )) ، (( مرگ آگاهي )) و (( مسئوليت )) كه نويسنده اشاره صريحي بدان‌ها نمي‌كند و در واقع نيازي هم نيست ، چه مخاطب كتاب عام است و لذا مي‌بايستي با زباني روشن و به دور از پيچيدگي با او سخن گفت تا وي بتواند از اين مفاهيم در زندگي روزمره خود بهره بگيرد .

آن‌چه لاك‌پشت به ما آموخت (داستان فلسفه)

 • 45,000 تومان

آن‌چه لاك پشت به ما آموخت سيروسفري هيجان‌انگيز و فشرده در فلسفه غرب ارائه مي‌دارد، سير و سفري كه به كندوكاو در زندگي فلاسفه اصلي و انديشه‌هاي آنان مي‌پردازد و نيز اين كه چگونه تفكر ايشان زندگي ما را امروزه نيز همچنان تحت تأثير قرار مي‌دهد برتون، با استفاده از ترتيبي تاريخي و گاه شمارانه، نشان مي‌دهد كه چگونه فيلسوفان مختلف پرسش‌هاي بزرگ زندگي را مورد توجه قرار مي‌دهند. وي، با نهادن يكايك فيلسوفان و انديشه‌هاي آنان در بافت و بستري تاريخي، كمك مي‌كند تا دريابيم چگونه انديشه‌هاي مبني بر پايه شيوه تفكر زمانه خود رشد و تحول يافته‌اند، و نيز اين كه چگونه انديشه‌هاي مزبور بر در بافت‌هاي امروزين ما تأثير نهاده‌اند. پورتر، با استفاده از زباني مانوس و حكايت‌هاي جالب توجه، تاريخچه‌اي سخت خواندني و شورانگيز به دست مي‌دهد. تاريخچه‌اي كه درون‌مايه‌هايي را در بر مي‌گيرد كه مشخصه هر عصر در تأمل در تجربه انساني بزرگ‌تر به شمار مي‌روند. كتاب حاضر شامل فلسفه و زندگي فلاسفه‌ هاي باستاني همچون سقراط، افلاطون و ارسطو مي‌شود، و پس از آن با سده‌هاي ميانه و قديس توماس آكوتيناس ادامه مي‌يابد و سپس به رنسانس و فراسوي آن مي‌رسد. پورتر به كندو كاو در متافيزيك دكارت و هابز مي‌پردازد؛ معرفت‌شناسي هيوم و بار كلي را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در ميان آراي شماري فلاسفه ديگر اخلاقيات كانت و استوارت ميل را تجزيه و تحليل مي‌كند، در آخر نيز وي با موضوع‌هايي امروزين از جمله نژادپرستي، سقط و فمنيسم مدرن كار خود را به پايان مي‌رساند. پورتر قادر است انديشه‌هاي پيچيده مزبور را به شيوه اي روشن، ساده و سر راست توضيح دهد أن جه لاك پشت به ما آموخت از دريچه چشم فيلسوفاني كه به شكل‌گيري تفكر مدرن ياري رسانده‌اند نگاهي متوازن و ساده فهم به پرسش‌هاي بنيادين زندگي عرضه مي‌دارد.

درآمدي فلسفي بر عشق

 • 25,000 تومان

اين درآمد كوتاه از چشم‌انداز يك فيلسوف نگاشته شده است. فلسفه عاشق معماست، و عشق ملغمه‌اي آشفته از معما فراهم مي‌آورد. و به فروتني فوق‌العاده‌اي نياز نيست تا اذعان كنيم عشق اغلب ما را حيرت‌زده مي‌سازد. عشق ايثارگر است؛ عشق خودخواه است. عشق مهربان است؛ عشق بي‌رحم است. عشق زودگذر است؛ عشق جاودانه است. عشق بهشت برين است؛ عشق دوزخ است. عشق جنگ است. عشق راز و نياز با الوهيت است؛ عشق توجيه‌گر شنيع‌ترين جنايت‌هاست. برخي مي‌گويند خدا عشق است: و بي‌گمان هر دو مي‌بايستي پاسخگوي بسياري از مسائل باشند. معامله با الوهيت مي‌تواند خطرناك باشد، حتي براي نظاره‌گران...

خاطره‌اي از كودكي لئوناردو داوينچي و داستايوفسكي و پدركشي

 • 9,500 تومان

تا آن‌جا كه مي‌دانم از مقاله داستايوفسكي فرويد تاكنون ترجمه‌اي به فارسي نشده است. اما از لئوناردوي او من دو ترجمه را ديده‌ام، يكي مربوط به چهل‌ پنجاه سال پيش و ديگري همين نزديكي‌ها. اين كتاب در واقع برگرداني جديد است از دو مقاله از آثار فرويد به نام‌هاي خاطره‌اي از كودكي لئوناردو داوينچي و داستايوفسكي و پدركشي.

زبان و تفكر

 • 12,000 تومان

مجموعه كتاب‌هاي روانشناسي حوزه‌اي، از انتشارات راتلج، رهيافت كاملا جديدي نسبت به روانشناسي مقدماتي اتخاذ نموده و بر اساس سبك نوين موضوعي در زمينه آموزش استوار مي‌باشد. هر يك از مجلدات مختصر اين مجموعه به موضوعي معين اختصاص يافته و آن را با جزئياتي بيش از آنچه متوني حجيم‌تر قادر به آن‌اند مورد بررسي قرار مي‌دهد، و بدين نحو اين فرصت را در اختيار دانشجويان و مدرسان مي‌نهد تا به گزينش مطالبي بپردازند كه دقيقا با دوره يا پرژه به خصوص ايشان مطابقت مي‌يابد.

1  2  صفحه‌ی 1