فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 80,000 تومان
  • 96,000 تومان
  • 100,000 تومان
  • 55,000 تومان

پيدايش انسان

  • 80,000 تومان

جنس انسان تقريباً دو ميليون سال پيش صرفاً از هيچ به وجود نيامده است. خاستگاه او به ميليون‌ها سال پيش از آن بازمي‌گردد. و هرچه بكوشيم، خاستگاه او را ژرف‌تر پژوهش كنيم، بيشتر روشن مي‌شود كه تاريخ حيات ما با تاريخ فرگشت (تكامل) جهان جانداران به‌طور مستقيم در پيوند است. ما محصولي از تكامل طبيعت هستيم، هر چند محصول بسيار غير معمول و از بعضي جهات نيز ناكامل.

تكامل چيست

  • 96,000 تومان

كتابي كه پيش رو داريد براي سه گروه از خوانندگان نوشته شده است. نخست، خطاب به همه كساني است كه مي‌خواهند درباره تكامل آگاهي بيشتري به دست آورند. اين دسته از خوانندگان مي‌دانند اين فرايند از چه اهميتي برخوردار است، اما به طور دقيق نمي‌دانند كه اين فراشد چگونه كار مي‌كند و چگونه مي‌توان به حملات معيني عليه تفسيرهاي داروينيستي پاسخ داد. دومين گروه مي‌پذيرند كه تكامل وجود دارد، اما ترديد دارند كه ايده‌هاي داروينيستي درست باشند. من كوشيده‌ام همه سوالاتي را كه احتمالا براي چنين خوانندگاني ممكن است مطرح شوند، پاسخ دهم. و سرانجام گروه سوم؛ ايده‌هاي من خطاب به كساني است كه مي‌خواهند راجع به وضعيت كنوني نگره تكامل آگاهي كسب كنند، و حتي مايلند تا بهتر بتوانند استدلال‌هاي داروينيستي را رد كنند. من قصد ندارم تا چنين خوانندگاني را از اعتقادات‌شان منحرف سازم، اما مايلم اسناد و مدارك متقن و مستندي را توضيح دهم كه به خاطر آن‌‌ها زيست‌شناسي تكاملي ناگزير نباشد تا ديدگاه‌هاي ضد تحولي را به رسميت بشناسد.

در جست و جوي حافظه (پيدايش دانش نوين ذهن)

  • 110,000 تومان

توضيح ذهن انسان از ديدگاه زيست‌شناسي در سده 21 به مهم‌ترين چالش علوم طبيعي تبديل شده است. ما مي‌خواهيم گروه زيست‌شناختي پديده‌هايي چون ادراك، فراگيري، حافظه، انديشه، آگاهي و مرزهاي اراده آزادي را درك كنيم. تا همين چندي پيش قابل تصور نبود كه زيست‌شناسان روزي بتوانند فرآيندهاي ذهني انسان را مورد پژوهش قرار دهند. تا همين 50 سال پيش هنوز كسي به‌ طور جد اين ايده را به مخيله خود راه نداده بود كه راه تحليل زيست‌شناختي مي‌توتند اسرار پنهان ذهن انسان اين پيچيده‌ترين پديده عالم را در سطح ملكولي آن فاش سازد.

عقده سيندرلا

  • 100,000 تومان


سيندرلا قصه‌ي دختري است كه پس از مرگ مادر و ازدواج مجدد پدر، مورد بي‌مهري نامادري و خواهران ناتني خود است و پس از مرگ پدر به صورت مستخدم بي‌جيره و مواجب، بار تمام كارهاي سخت و سنگين و تمام‌نشدني خانه را بر دوش ناتوان خود دارد. او پيوسته در اين آرزو است كه روزي مرد جوان شايسته‌اي از راه برسد و خواستار او شود و به درد و رنج او پايان دهد. اين آرزو در شكلي فانتزي به واقعيت مي‌پيوندد. اما عقده‌ي سيندرلا يك سندروم و عارضه‌اي رواني رفتاري است كه كنايه‌اي منفي‌نگرا به ساختار داستان فراگير سيندرلا است.

اديسه انسان

  • 55,000 تومان

ما نمي‌دانيم نخستين گام را چه كسي برداشت كه به اين جايي انجاميد كه اكنون در آن ايستاده‌ايم: ما انسان‌ها. اين راز قطعاً تا ابد ناگشوده باقي خواهد ماند. زيرا چه كسي مي‌تواند بگويد چه تعداد سنگواره هنوز در زير خاك پنهان است؟ هر چند امروز به بركت شيوه‌هاي پژوهشي نوين، اطلاعات جديد، جستجو به دنبال نياكانمان كاملاً هدفمند به پيش مي‌رود، با وجود اين هنوز هم تصادف بهترين يار و ياور باستان‌شناسان و ديرين‌شناسان به حساب مي‌آيد. دوازده ثانيه پيش از "فيلم" ــ پنج تا هفت ميليون سال قبل ــ مسير تكاملي شامپانزه‌ها و انسان‌ها از هم جدا مي‌شود. نخستين انسانگونه‌ها (هومينيدها) بخشي از آفريقا را مسكون مي‌سازند. در آخرين ربع ثانيه پيش از پايان، آخرين تصوير فيلم، "انسان انديشه‌ورز" در آفريقا ايستاده است، انسان اسكان مي‌يابد، اهرام را در مصر مي‌سازد و در قرون وسطي محققين و دانشمندان و همچنين مخالفين دستگاه حكومت پاپ‌ها را در آتش مي‌سوزاند، دستگاه چاپ را اختراع مي‌كند، بمب اتمي را به هيروشيما و ناكازاكي پرتاب مي‌كند، و به ماه سفر مي‌كند. اين كتاب به مرحله آغازين واپسين دوازده ثانيه تاريخ حيات پرداخته است.‏

صفحه‌ی 1