فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
چرا خوبان رنج مي‌برند
  • 45,000 تومان
  • با تخفیف: 45,000 تومان
خدا با توست
  • 45,000 تومان
  • با تخفیف: 45,000 تومان

چرا خوبان رنج مي‌برند

  • 45,000 تومان

رنج بخشي از زندگي و مانند آموزگار ماست. بعضي از بهترين درس‌هاي زندگي را از دست مي‌دهيم افسوس كه بسياري از ما با درك نكردن اين حقيقت، براي دوري گزيدن ظاهري از تجربيات تلخ به هر كاري دست مي‌زنيم. با نزديك شدن مصيبت و گرفتاري راهي براي فرار مي‌جوييم، غافل از آن كه آن‌ها هرگز دور نمي‌شوند. تجربيات تلخ فقط براي مدتي محو مي‌شوند و سپس به شكلي وحشتناك دوباره به سراغ ما مي‌ايند. با گريز از گرفتاري و رنج، در گام بعدي مشكل بزرگ‌تري را به سوي خود مي‌خوانيم. براي گريز از مشكلات كوشش نكنيد، زيرا اين كار ناممكن است. از طرفي براي ناگزير بودن در رويارويي با آنها اجازه ندهيد مشكلات به سادگي وارد شوند، بلكه براي مواجهه با انها آماده باشيد و با اين جملات به آنها خوش‌آمد بگوييد خوش آمدي دوست من چه پيامي از سوي خداوند برايم آورده‌اي؟ به اين ترتيب شما درمي‌يابيد كه هر مشكلي مانند بسته‌اي غبارآلود است كه ظاهري ناخوشايند ، اما هديه‌اي با ارزش در بردارد. هر تجربه ناخوشايند، گنجينه‌اي از عقل و قدرت را در خود نهان دارد. كسي كه به اين آگاهي رسيده رسيده باشد، به رنج‌ها با لبخند پاسخ مي‌دهد او يك فاتح راستين و مسير او پيروزي است.

خدا با توست

  • 45,000 تومان

اين حكايت درباره مردي است كه همه روز را در يك بازار پرهياهو كار مي‌كرد. به همين دليل هر روز صبح، هنگام طلوع خورشيد به تنهايي كنار ساحل مي‌رفت. به موج‌هايي كه به سوي ماسه‌ها مي‌آمدند و در كنار آنها گم مي‌شدند و به كران تا كران دريا چشم مي‌دوخت و هماهنگ با نواي آب به نيايش مي‌پرداخت. تنهايي او ديري نپاييد... اين كتاب زيبا، شما را در انجام اين كار و رسيدن به ايمان، عشق و شادي حقيقي ياري مي‌رساند و آنگاه درمي‌يابيد كه انديشيدن به غذا، لذت و قدرت، چشمان را كم‌سو، احساس را پريشان، افكار را محدود و قلب را سخت مي‌كند.

صفحه‌ی 1