فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

بهانه بي بهانه (21روش دست‌يابي به خوشبختي و موفقيت پايدار با استفاده از نيروي انضباط نفس)

  • 8,500 تومان

اين كتاب نشان مي‌دهد كه با توجه به موارد زير چگونه مي‌توانيد در سه عرصه مهم زندگي به موفقيت و كاميابي دست يابيد. اهداف شخصي: انضباط كمك مي‌كند تا پي ببريد كه شما خود مسئول موفقيت خود هستيد و استقامت و پايداري در امور سرانجام نتيجه خواهد داد. اهداف پولي و شغلي شما: انضباط نفس از شما يك رهبر و مدير برتر مي‌سازد. به شما در فروش بيشتر و در نتيحه توليد پول بيشتر كمك مي‌كند، توانايي حل مساله و مديريت زمان را در شما بهبود مي‌بخشد و سبب موفقيت و بهره‌بري بيشتر شما در زمينه كاري‌تان مي‌شود. خوشبختي همه جانبه شما: انضباط فردي مي‌تواند از شما فردي شادتر، سالم‌تر با تناسب اندام بيشتر بسازد. همچنين به شما در مساله ازدواج و ارتباط با فرزندان و دوستانتان كمك شاياني مي‌نمايد.

صفحه‌ی 1