فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 59,500 تومان

فضاهاي شفابخش (كتاب گويا)

  • 33,000 تومان

با صداي: شهره روحي - آسمان مصطفايي
آيا جهان ما را بيمار مي‌كند؟ اگر آنچه در اطراف ما كه گيج‌كننده و ناهنجار به نظر مي‌رسد (مثل رنگ‌ها و صداهايي كه سبب غليان احساسات مي‌شوند) بتوانند شيمي سلامت ذهن را خدشه‌دار كنند، آيا ممكن است كه همين محيط، قدرت «شفابخشي» داشته باشد؟ اين سوالي است كه دكتر «استر اشترنبرگ» در كتاب «فضاهاي شفابخش» ايجاد مي‌كند و نگاهي تحسين برانگيز به «ذهن و تن» و «دريافت و فضا» مي‌افكند. «اشترنبرگ» ما را غرق در كشفياتي مي‌كند كه چگونگي ارتباط بين حواس، احساسات و سيستم ايمني را فاش مي‌كنند. اين مجموعه بر پايه تحقيقاتي گذاشته شده است كه چند دهه پيش نشان دادند بيماران بستري، اگر منظره‌اي از طبيعت را داشته باشند، سريع‌تر بهبود مي‌يابند.
زمان: 12 ساعت و 8 دقيقه

فايل صوتي فضاهاي شفابخش

  • 21,000 تومان

آيا جهان ما را بيمار مي‌كند؟ اگر آنچه در اطراف ما كه گيج‌كننده و ناهنجار به نظر مي‌رسد (مثل رنگ‌ها و صداهايي كه سبب غليان احساسات مي‌شوند) بتوانند شيمي سلامت ذهن را خدشه‌دار كنند، آيا ممكن است كه همين محيط، قدرت «شفابخشي» داشته باشد؟ اين سوالي است كه دكتر «استر اشترنبرگ» در كتاب «فضاهاي شفابخش» ايجاد مي‌كند و نگاهي تحسين برانگيز به «ذهن و تن» و «دريافت و فضا» مي‌افكند. «اشترنبرگ» ما را غرق در كشفياتي مي‌كند كه چگونگي ارتباط بين حواس، احساسات و سيستم ايمني را فاش مي‌كنند. اين مجموعه بر پايه تحقيقاتي گذاشته شده است كه چند دهه پيش نشان دادند بيماران بستري، اگر منظره‌اي از طبيعت را داشته باشند، سريع‌تر بهبود مي‌يابند.

فضاهاي شفابخش (نسخه الكترونيكي)

  • 11,500 تومان

آيا جهان ما را بيمار مي‌كند؟ اگر آنچه در اطراف ما كه گيج‌كننده و ناهنجار به نظر مي‌رسد (مثل رنگ‌ها و صداهايي كه سبب غليان احساسات مي‌شوند) بتوانند شيمي سلامت ذهن را خدشه‌دار كنند، آيا ممكن است كه همين محيط، قدرت «شفابخشي» داشته باشد؟ اين سوالي است كه دكتر «استر اشترنبرگ» در كتاب «فضاهاي شفابخش» ايجاد مي‌كند و نگاهي تحسين برانگيز به «ذهن و تن» و «دريافت و فضا» مي‌افكند. «اشترنبرگ» ما را غرق در كشفياتي مي‌كند كه چگونگي ارتباط بين حواس، احساسات و سيستم ايمني را فاش مي‌كنند. اين مجموعه بر پايه تحقيقاتي گذاشته شده است كه چند دهه پيش نشان دادند بيماران بستري، اگر منظره‌اي از طبيعت را داشته باشند، سريع‌تر بهبود مي‌يابند.

فضاهاي شفابخش

  • 59,500 تومان

آيا جهان ما را بيمار مي‌كند؟ اگر آنچه در اطراف ما كه گيج‌كننده و ناهنجار به نظر مي‌رسد (مثل رنگ‌ها و صداهايي كه سبب غليان احساسات مي‌شوند) بتوانند شيمي سلامت ذهن را خدشه‌دار كنند، آيا ممكن است كه همين محيط، قدرت «شفابخشي» داشته باشد؟ اين سوالي است كه دكتر «استر اشترنبرگ» در كتاب «فضاهاي شفابخش» ايجاد مي‌كند و نگاهي تحسين برانگيز به «ذهن و تن» و «دريافت و فضا» مي‌افكند. «اشترنبرگ» ما را غرق در كشفياتي مي‌كند كه چگونگي ارتباط بين حواس، احساسات و سيستم ايمني را فاش مي‌كنند. اين مجموعه بر پايه تحقيقاتي گذاشته شده است كه چند دهه پيش نشان دادند بيماران بستري، اگر منظره‌اي از طبيعت را داشته باشند، سريع‌تر بهبود مي‌يابند.

چگونه خدا مغز شما را تغيير مي‌دهد

  • 59,000 تومان

كتاب چگونه خدا مغز شما را تغيير مي‌دهد؟ يك راهنماي كاربردي و آسان است كه فاصله موجود بين معنويت و علم اعصاب را با اطلاعات مفيد پر مي‌كند و مغز و زندگي شما را بهبود مي‌بخشد.

صفحه‌ی 1