فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

شبح اپراي پاريس

  • 38,000 تومان

شبحي كه در كتاب ديده مي‌شود، شامل تمام برداشت‌هاي گوناگون از اين شخصيت در دو قرن اخير است و بديهي است كه مديون آفريننده نخستين آن، مالرو، است. البته دگرگوني و تغيير شكل تا آنجا كه با طراحي تخيل من هماهنگ باشد، ناگزير بود. شخصيت افسانه‌اي داراي جذابيتي مسحور كننده است كه زمان نمي‌شناسد و من ترديد ندارم كه فرايند براداشت‌هاي نو از آن، در قرن‌هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت.

صفحه‌ی 1