فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

راهنماي عملي درمان حل مسئله‌مدار افسردگي و اضطراب

  • 47,000 تومان

كتاب حاضر در نه فصل تدوين يافته است. مولف، هم مباني نظري اين رويكرد و هم شواهد تأييد استفاده از اين روش درماني را مورد بررسي قرار داده است. فرض اصلي اين است كه علائم روان‌شناختي افسردگي و اضطراب، اغلب به وسيله مشكلات عملي كه افراد در زندگي روزمره با آن‌ها روبه‌رو هستند ايجاد مي‌شود. بنابراين در اين روش با ايجاد ارتباط بين علائم روان‌شناختي كه بيمار آن‌ها را تجربه كرده و مشكلات عيني كه با آن مواجه است، درمان آغاز مي‌شود. مراجع با آموختن روش‌هاي هفتگانه حل مسئله و حل مشكلات، علائم بيماري او بهبود مي‌يابد. اين روش درماني با تأكيد بر اينجا و اكنون به حل مشكلات بيمار مي‌پردازد.

صفحه‌ی 1