فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مقدمه‌اي بر روانشناسي يونگ

  • 48,000 تومان

در كتاب كنوني، انديشه‌هاي يونگ به نحو شايسته و مقتضي توسط مصنفي معرفي شده‌است كه او نيز چون خود يونگ، تمايل مفرط به مجادلات جانبداري و علاقه ويژه‌اي به كنجكاوي‌هاي نامشخص در ذهن ناخودآگاه ندارد، بلكه به جستجوي وسيع و بسيار تسكين ناپذير در مشاهده و مطالعه خودنمايي‌هاي ذهن ناخودآگاه -از ماندلاي نامعين و تقويم‌ناپذير و ترانه‌اي از دون تا آخرين افكار برخي از متصوفين معاصر- علاقمند مي‌باشد. خواننده مي‌تواند هم از ايجاز و كيفيت ساده و ديباچه مانند اين كتاب لذت ببرد، و هم در معتبر و موثق بودن مطالب آن ترضيه‌ي خاطر يابد. اين‌چنين خواصي براي كتاب، در حقيقت جواز طبع يونگ، و مشمول ستايش و تقدير خود وي از آن مي‌باشد.

مقدمه‌اي بر روانشناسي يونگ

  • 30,000 تومان

در اين كتاب، انديشه‌هاي يونگ، به نحو شايسته و مقتضي توسط مصنفي معرفي شده است كه او نيز چون خود يونگ، تمايل مفرط به مجادلات جانبداري و علاقه ويژه‌اي به كنجكاوي‌هاي نامشخص در ذهن ناخودآگاه ندارد، بلكه به جستجوي وسيع و بسيار تسكين‌ناپذير در مشاهده و مطالعه خودنمايي‌هاي ذهن ناخودآگاه، از ماندالاي نامعين و تقويم ناپذير و ترانه اي از درون تا آخرين افكار برخي از متصوفين معاصر علاقه‌مند مي‌باشد.

صفحه‌ی 1