فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
اولين تماس تلفني از بهشت
  • 59,000 تومان
  • با تخفیف: 59,000 تومان
وقت‌نويس
  • 29,000 تومان
  • با تخفیف: 29,000 تومان

اولين تماس تلفني از بهشت

  • 59,000 تومان

صداها... صدايي كه ديگر نمي‌شنويم، عزيز از دست رفته‌اي كه سخت دلتنگش هستيم و به‌ناگاه زنگ تلفن و صداي او! ميچ آلبوم در آخرين كتابش اولين تماس تلفني از بهشت درباره‌ي تماس‌هاي شگفت‌انگيزي مي‌نويسد از دنياي مردگان در شهر كوچكي به نام كلدواتر، بهت و باور مردم در اين اتفاق و روايت موازي داستان ساليوان هاردينگ و شك و كنكاش او در يافتن منشا اين صداها. در اين كتاب با ساليوان همراه مي‌شويم براي پاسخ سوالي كه شايد هميشه همراه بشر بوده و هست،زندگي دنياي ديگر، و مي‌دانيم هميشه صدايي هست. ما صدا مي‌زنيم و او جواب مي‌دهد.

وقت‌نويس

  • 29,000 تومان

وقت‌نويس داستاني است درباره مفهوم زمان و از زمان‌هاي خيلي دور آغاز مي‌شود، از زمان پيدايش تاريخ انسان، با پسركي پابرهمه در حال دويدن از تپه‌اي. جلوي او دختركي پابرهنه. پسر سعي مي‌كند دختر را بگيرد. معمولا دختر و پسرها اين‌طوري‌اند. براي اين دو، هميشه همين‌طور خواهد ماند.

صفحه‌ی 1