فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 35,000 تومان

ماساژ كودك

  • 35,000 تومان

تكنيك‌هاي ماساژي را به سادگي مي‌توان آموخت. اين حركات را‌بطه همراه با عشق و علاقه بين وا‌لدين و فرزند را تقويت كرده و او را آرام مي‌كند و در مجموع موجب سلامت وي مي‌گردد. ماساژ‌هاي ايمن و آرام بخش براي خوابانيدن و آرام كردن كودكاني كه مدام گريه مي‌كنند. تكنيك‌هاي ساده‌اي كه گام به گام، با عكس‌هاي رنگي به وضوح نشان داده شده‌اند. ماساژ‌ درماني با حركات منظم براي بهبود بيماري‌هاي رايج مانند كوليك؛ و دندان درآوردن حركات ماساژي متوالي و تاثير‌گذار براي تمام گروه‌هاي سني از نوزا‌دان نارس تا نوپاهاي پرجنب و جوش.

كليدهاي پرورش كودك تيز‌هوش

  • 19,000 تومان

آيا فرزند شما تيزهوش است؟ معيار شناخت تيزهوش چيست؟ مشكلات كودكان تيزهوش در خانه و مدرسه كدام است؟ و ... اين كتاب، اطلاعاتي علمي دربارة سؤالات فوق و نيز موضوعاتي مانند تصميم‌گيري در مورد تحصيلات جهشي، نحوة برخورد با موفقيت‌ها و عدم موفقيت‌ها، تشويق كودكان تيزهوش به پذيرش هوشمندانه موقعيت‌هاي خطير، كمك به آنها در فشارهاي مقطعي، انتخاب و جهت‌گيري شغلي و ... را در اختيار شما قرار مي‌دهد.

كليدهاي پرورش اعتماد به ‌نفس در كودكان و نوجوانان

  • 22,000 تومان

اگر مي‌خواهيد فرزنداني داشته باشيد كه در ناهمواري‌هاي زندگي اعتماد به نفس خود را از دست ندهند، بايد پايه‌هاي عزت‌نفس را از كودكي در آنان محكم كنيد. در اين كتاب خطرهايي كه در راه اعتماد به نفس كودك و نوجوان وجود دارد، براي والدين و مربيان بازگو شده است.

صفحه‌ی 1