فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 10,000 تومان

تيم شويد

  • 10,000 تومان

اين كتاب دربردارنده دستورالعمل‌هاي گام به گام براي كساني است كه مي‌خواهند تيم‌هاي با عملكرد بالا بسازند. در گذشته از افراد مي‌خواستند همان كاري را انجام دهند كه از آن‌ها خواسته شده بود. اما در سه دهه اخير، وظايفي كه از افراد توقع مي‌رود، تغيير زيادي كرده است. كار تيمي سطح بالاتر، مشاركت، مسئوليت، و تعهد را جايگزين منفعت فردي، وابستگي و كنترل مي‌كند. واگذاري برخي وظايف و تصميم‌هاي روزمره به تيم‌ها، فرصتي براي مدير مهيا مي‌كند تا بيشتر روي موضوعات مهم راهبردي تمركز كند. موفقيت در دنياي كار براي افرادي كه به تنهايي كار مي‌كنند و گروه‌هاي كاري سنتي كه با اختيار محدود عمل مي‌كنند، بسيار پيچيده و سخت شده است. رويه‌ها و سياست‌هاي اداري آن‌قدر در سيستم‌هاي كاري ما جا خوش كرده‌اند كه نياز به تغيير زيادي در نوع نگرش و تفكرمان هست تا آن‌ها را دگرگون، تعديل يا حذف كنيم. سريع‌ترين راه براي افروختن آتش نوآوري آن است كه دو ايده متضاد را مثل سنگ چخماق به هم بماليد. در يك فضاي همكارانه، همكاران براي كسب موفقيت به شما وابسته‌اند؛ در حالي كه، در فضايي رقابتي، سايرين خواستار مشاهده شكست شما هستند. بالاخره روزي در ترازنامه شركت، رقمي به اسم «اطلاعات» خواهد بود؛ زيرا اغلب اطلاعات باارزش‌تر از سخت‌افزاري است كه آن را پردازش مي‌كند. اين كتاب، با سه گام شما را به كسب نتايج بزرگ هدايت مي‌كند.

101 استراتژي فروش موفق (برترين تكنيك‌هاي فروش در عصر حاضر)

  • 65,000 تومان

فرازهايي از كتاب: وظيفه شما به عنوان 1 فروشنده اين است كه روش‌هايي كه براي كمك به حل مشكل مشتري داريد را به او بگوييد. براي موفقيت در فروش بايد شيفته موفقيت در كار خود باشيد. بايد منظم هم باشيد وگر نه به جايي نخواهيد رسيد. خود را به جاي مشتري بگذاريد تا بهتر درك كنيد كه چطور كالاي خود را به او بفروشيد.

صفحه‌ی 1