فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

راهنماي باليني بيوفيدبك (راهنماي گام به گام آموزش و درمان همراه با توجه‌آگاهي)

  • 95,000 تومان

اين كتاب، يك كتاب تخصصي و جامع جهت كاربرد بيوفيدبك و تكنيك ‌هاي توجه آگاهي در موارد باليني و پژوهشي هست. در اين كتاب به طور واضح در مورد روش‌هاي ارزيابي و درمان اختلالات رايج مثل انواع اختلالات اضطرابي، دردهاي مزمن، ميگرن و ... توضيح داده است. تركيب رويكرد توجه آگاهي همراه با بيوفيدبك مي‌تواند كاربردهاي زيادي در انواع روان‌درماني و درمان‌هاي سايكوفيزيولوژي داشته باشد. در اين كتاب روش توجه آگاهي با بيوفيدبك تركيب شده تا مراجعان بتوانند قضاوت و پيش‌داوري‌ها را كاهش دهند و دست از مبارزه براي كنترل علائم بردارند، به طوري كه اين روش كمك شاياني به پيشرفت درمان مي‌نمايد. اين كتاب با مقدمه‌اي بر توجه آگاهي و پذيرش شروع شده و سپس راه‌هاي موثر تركيب اين رويكرد با بيوفيدبك توضيح داده مي‌شود. پروتكل‌هاي ارزيابي و درمان توصيف مي‌گردد و در نهايت درمان اختلالات گوناگون مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. اين كتاب راهنما براي متخصصاني در نظر گرفته شده است كه حداقل آموزش مقدماتي بيوفيدبك را ديده‌اند و علاقه‌مند هستند كه چگونگي استفاده از اين اطلاعات را در زمينه باليني ياد بگيرند و درمان اثربخش‌تري را داشته باشند. همچنين، مطالعه اين كتاب به كليه روان‌درمانگراني كه از روش‌هاي مبتني بر توجه آگاهي بهره مي‌گيرند، توصيه مي‌گردد.

صفحه‌ی 1