فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
جنگل نروژي
  • 98,000 تومان
  • با تخفیف: 98,000 تومان

جنگل نروژي

  • 98,000 تومان

در آغاز داستان راوي كتاب وارد آلمان مي‌شود و در فرودگاه با شنيدن موسيقي به گذشته باز مي‌گردد، به هجده سال قبل و به تصاوير يك ديدار و بعد تصويرها در هم پيچ و تاب مي‌خورند و سال‌هاي منتهي به بيست سالگي خودش را باز مي‌گويد، سال‌هاي درگير با رشد ذهني و جسمي، آشنايي بيشتر با جامعه پيرامون و همچنين موضوع خودكشي نزديك‌ترين دوستان. نام اين رمان موراكامي برگرفته از آلبومي از گروه موسيقي بيتلز است. وراي داستان عشقي نسبتا پيچيده‌اي كه ميان واتانابه و ساير افراد در جريان است، موراكامي تلاش مي‌كند تا مراحل رشد و نمو شخصيت و افكار واتانابه و ساير شخصيت‌هاي داستاني كتاب جنگل نروژي را به تصوير بكشد.

صفحه‌ی 1