فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مرزهاي آگاهي (شكل‌گيري زمان و واقعيت در عملكرد مغز)

  • 35,000 تومان

اين كتاب بحثي طولاني در اين زمينه است كه مفهوم ((آگاهي)) چيست. يك فرض اساسي اين است كه ما از طريق تجربه زماني خود به فهم آگاهي دست پيدا مي‌كنيم. در اينجا، اين كتاب به طور اساسي با بسياري از كتاب‌هاي ديگر كه اخيرا در مورد آگاهي منتشر شده‌اند فرق دارد. جالب است كه ببنيم كه اين موضوع توجه دانشمندان رشته‌هاي مختلف و متخصصان مغز و روانشناسان و نيز فلاسفه را تا چه حد به خود جلب كرده است.

صفحه‌ی 1