فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

كاربرد شناختي‌رفتاري درمان اضطراب

  • 55,000 تومان

- با توجه به نتايج آزمون‌ها، به اضطراب‌هاي شديدتان پي ببريد (براي رفع آن‌ها چه اقداماتي بايد انجام داد). - ياد بگيريد كه اضطراب‌ها و ترس‌هاي واقعي را از انواع غيرواقعي و افراطي آن تفكيك كنيد. - يادبگيريد كه چگونه تركيبي از وقعيت‌هاي واقعي و خيالي تهديد را مديريت كنيد. - با استفاده از روش‌هاي شناختي - هيجاني و رفتاري، اضطراب‌هايتان را كاهش دهيد. - قبل از آن كه چرخه اضطراب از كنترل خارج شود، آن را از بين ببريد.

مغزت را تغيير بده تا زندگي‌ات تغيير كند

  • 50,000 تومان

كتاب حاضر به شما نشان مي‌‌دهد كه چگونه مغز شما مي‌تواند تبديل به بدترين دشمن شما شود و چگونه با استفاده از معالجات صحيح، تبديل به بهترين دوست شما خواهد بود، و همچنين شواهد علمي در اين كتاب شما را با چگونگي ارتباط بين اضطراب، افسردگي، عصبانيت، وسواس و حركات تكانشي با كار ساختارهاي اختصاصي مغز آشنا مي‌كند. در حقيقت شما صرفا با مغزي كه در زمان تولد داشته‌ايد، زندگي نمي‌كنيد، بلكه عوامل گوناگون طي سال‌ها مغز شما را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

صفحه‌ی 1