فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 43,000 تومان

صفت‌هاي بايسته 1 رهبر

  • 36,000 تومان

روياي شما پيرامون چه دور مي‌زند؟در لجام گسيخته‌ترين تصوراتتان خود را در حال انجام دادن چه كاري مي‌بينيد؟اكنون چه چيزي بين شما و رويايتان مانع ايجاد كرده است؟پاسخش رهبري است.با مشاهده رهبران بزرگ،درمي‌يابيد كه آنان 21 خصوصيت مطرح شده در اين كتاب را دارا هستند.اگر بتوانيد در درون رهبري شويد كه بايد باشيد،مي‌توانيد در بيرون رهبري شويد كه مي‌خواهيد باشيد،اگر بتوانيد چنين كنيد،مي‌بينيد كه كاري در دنيا نيست كه نتوانيد انجام بدهيد.

آخرين سخنراني

  • 43,000 تومان

بسياري از استادان دانشگاه‌ها براي دانشجويان نطقي ايراد مي‌كنند كه عنوان آن آخرين سخنراني است.از استادان خواسته مي‌شود مرگشان را در نظر آورند و درباره چيزهايي كه برايشان بسيار اهميت دارد سخن بگويند.از راندي پاوش كه استاد علوم رايانه در دانشگاه كارنگي ميلان است خواسته شد كه چنين سخنراني را انجام دهد.سخنراني كه او كرد رسيدن به روياهاي كودكي‌تان درباره مردن نبود،بلكه درباره اهميت غلبه بر موانع،تحقق بخشيدن به روياهاي ديگران،و لذت بردن از هر لحظه زندگي بود.سخنراني او درباره زندگي بود.اين كتاب در بخش بوي كاغذ در سايت متمم معرفي شده است.

صفحه‌ی 1