فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

گذرگاه‌هاي پنهان (نظريه و تكنيك روابط بينا رواني)

  • 30,000 تومان

اگر اقليم روانكاوي همانا سرزمين ناخودآگاه است، استفانو بولونيني ما را با گذرگاه‌هاي پنهان و به قولي كوچه‌ باغ‌هاي ناشناخته آن آشنا مي‌كند. او همچنين (آن ديگري بزرگتر) راهنماي ما مي‌شود و در طول اين كتاب با سخاوتمندي تمام هر چه را از اين اقليم مي‌داند و تجربه كرده است با ما در ميان مي‌گذارد، گويي كليدهاي رمزگشايي را كه از راه كلنجار با نظريه و تجربه و رويارويي نظريه با تجربه به دست آورده است به سادگي در اختيار ما مي‌گذارد. بولونيني، خستگي‌ناپذير، همه ما را تشويق به تبادل نظر و تجربه مي‌كند و از ما مي‌خواهد كه پنجره‌ها را به روي رابطه با دگرفرهنگي يا فرهنگ غيرخودي باز نگاه داريم. در همين راستا، او با نگاهي طنزآميز، زبان بيش از اندازه تخصصي تحليلگران را به نوعي پول رايج محلي تشبيه مي‌كند و مي‌پرسد كه آيا در تحليلگران توانايي تبديل اين پوچي محلي به پولي بين‌المللي وجود دارد كه افراد بيشتري بتوانند به آن دسترسي پيدا كنند، از سوي ديگر، بولونيني شرايط انساني را در اين اقليم ناديده نمي‌گيرد. فصل‌هاي اصلي كتاب عبارت‌اند از: ابژه‌هاي فرويدي، صحبت در باب چيزها، صحبت در باب واژه‌ها، درون‌رواني و بينارواني، سگ من دكارت را نمي‌شناسد، امور رواني - جنسي غشاي مخاطي، ماهيت پيچيده همدلي روانكاوانه، نيمه خالي يا پر ليوان، آغوش پلئوس، شجاعت ترسيدن و اعتماد به خود.

صفحه‌ی 1