فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
هنردرماني باليني
  • 180,000 تومان
  • با تخفیف: 180,000 تومان

هنردرماني باليني

  • 180,000 تومان

در اين كتاب پس از توضيح نقش هنردرماني در بهبود مشكلات رواني، هنردرماني خانواده، هنردرماني در دوره‌هاي مختلف زندگي (كودكي، نوجواني، ميانسالي و سالمندي) كاربرد هنردرماني در بيمارستان‌هاي رواني و مراكز درماني و بالاخره توانبخشي و درمان درد مزمن از طريق هنر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

صفحه‌ی 1