فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
خانواده‌درماني (نظريه تاريخچه و كاربرد)
  • 300,000 تومان
  • با تخفیف: 300,000 تومان

خانواده‌درماني (نظريه تاريخچه و كاربرد)

  • 300,000 تومان

تحقيقات نشان مي‌دهد كه خانواده‌درماني بي‌ترديد به عنوان شكلي از درمان موثر است و پژوهش‌هاي بيشتر مويد آن است كه رويكردهاي رفتاري‌ و سيستمي براي كار با خانواده موثرترند. آينده خانواده‌درماني، به امكان مصالحه نظريه سيستمي و نظريه مساوات‌طلبي زنان، گره خورده است.

صفحه‌ی 1