فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 35,000 تومان
  • 25,000 تومان
  • 35,000 تومان

يونگ (قدم اول)

  • 35,000 تومان

كارل گوستاو يونگ را يكي از بحث انگيزترين شاگردان فرويد به شمار مي‌آورند. يكي از دستاوردهاي عمده وي آن بود كه پرسش‌هايي اساسي در مورد مذهب و روح را كه فرويد ناديده گذاشته بود وارد روانشناسي كرد. يونگ را در آغاز به نحوي اغراق‌آميز به منزله يك عالم و محقق صرف به شمار مي‌آوردند حال آن كه امروزه ارزيابي فعليِ ما از يونگ چنان است كه او را بيشتر به منزله فرزانه‌اي روحاني به شمار مي‌آوريم تا يك دانشمند و پژوهشگر محض. كتاب حاضر قدم اولي است در شناخت نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي كارل گوستاو يونگ، دلايل گسست او از فرويد و بحران‌هاي رواني وي در ميانسالي كه همگي در خدمت روشن كردن نقش منحصر به فرد او در افزايش شناخت ما از ناخودآگاه قرار دارند. با يك چنين هدفي است كه تعلقِ خاطر يونگ به روانشناسي ، مذهب كيمياگري و ستاره‌شناسي، طالع‌بيني و يي‌چينگ و پديده‌هاي ديگري كه در روزگاري نه چندان دور از سوي همكاران وي و جامعه‌ي علمي مطرود بودند به بحث گذاشته مي‌شود تا تلاش‌هاي بي‌وقفه‌ي يونگ را براي فهم خواب‌ها، روياها و اختلالات رواني بيمارانش به بهترين نحو آشكار سازد.

روان‌درماني و وجودگرائي (اگزيستانسياليسم)

  • 45,000 تومان


در معنادرماني و وجودگرايي، دكتر فرانكل اصلي‌ترين مقاله‌هاي خود را كه موجب اعتبار جهاني براي او شده است ارائه مي‌دهد. او كه هراس و وحشت اردوگاه هاي نازي را با تمام وجودش احساس كرده است، معنادرماني در واقع پاسخ او به نيازي است كه براي حفظ زندگي پيدا كرده. او بر اساس تجربه‌هاي خود نظريه‌اي از درون انسان را كه همانا تقلاي او براي آزادي از طريق رنج و پادزهري در مقابل پوچ‌‌انگاري و دستيابي به نيروي مثبت انديشي عليه احساس بيهودگي يا خلا وجودي يعني اصلي‌ترين عامل روان رنجوري دنياي معاصر است ارائه داده است.

روانشناسي تكاملي (قدم اول)

  • 15,000 تومان

روانشناسي تكاملي رويكردي در علوم اجتماعي و طبيعي است كه به بررسي صفات رواني نظير حافظه، ادراك و زبان از طريق چشم‌اندازهاي تكاملي نوين مي‌پردازد. اين شاخه به دنبال شناسايي اين است كه كدام صفات رواني انسان، در نتيجه سازگاري تكامل پيدا كرده‌اند و به اين ترتيب از نتايج كاركردي انتخاب طبيعي هستند. روانشناسي تكاملي رويكردي به‌نسبت جديد در روانشناسي است. از اين ديدگاه، رفتار انسان و عملكرد ذهني او به انتخاب طبيعي نسبت داده مي‌شود. انديشه كليدي در روانشناسيِ تكاملي اين است كه سازوكارهاي رواني هم مثل سازوكارهاي زيستي نتيجه ميليون‌ها سال تكامل از طريقِ انتخاب طبيعي است. به اين ترتيب فرضِ روانشناسي تكاملي بر اين است كه سازوكارهاي رواني مبنايي وراثتي دارند و در گذشته احتمال بقاء و توليد مثلِ نياكان ما را افزايش داده‌اند. براي روشن‌تر شدن اين نكته ميل به خوردن شيريني را در نظر بگيريد. اين تمايل را مي‌توان سازوكاري رواني كه اساسي وراثتي دارد تلقي كرد، وانگهي بشر از اين رو اين تمايل را دارد كه عملِ مزبور بخت نياكان ما را براي بقاء بيشت كرده‌است: يعني ميوه‌اي كه مزه شيرين‌تري داشته از ارزشِ تغذيه‌اي بالاتري هم برخوردار بوده‌است، لذا با خوردن آن احتمال بقاء و دوامِ ژن‌هاي مربوط به اين كار نيز افزايش يافته‌است.

خودآموز فرويد

  • 25,000 تومان

كتاب حاضر راهنمايي جامع و ساده براي شناخت يكي از بانفوذترين متفكران قرن بيستم است. شرح دوران كودكي فرويد و عوامل موثر در زندگي و شخصيت او قبل از تحليل و درك افكار و عقايد او. به كمك اين كتاب راهنما، كه بسي ساده و عاري از اصطلاحات حرفه‌اي است با بنيادي‌ترين انديشه‌هاي فرويد درباره تفسير روياها، غريزه جنسي، ماهيت ضمير خودآگاه و هويت آشنا مي‌شويد.

خودآموز يونگ

  • 35,000 تومان

به اعتقاد يونگ، عصر زندگي مثل صبح آن نخواهد بود: آنچه در صبح زندگي عالي بوده در عصر كم است و آنچه در صبح زندگي حقيقت داشته در عصر زندگي دروغي بيش نخواهد بود. در اين مرحله لازم است كه شروع به اكتشاف دنياي درون كنيم تا از لحاظ رواني سالم بمانيم. اين كتاب فارغ از اصطلاحات خاص روانشناسي و بسيار خواندني بوده و تمام جوانب شخصيت و نظريه پدر روانشناسي تحليلي را قابل درك مي‌سازد.

تئوري انتخاب (روانشناسي جديد در آزادي فردي)

  • 58,000 تومان

اين كتاب درباره اهميت روابط خوب است. ويليام گلاسر در اين كتاب به بررسي اين موضوع كه بجز بيماري، فقر و كهنسالي، ساير مشكلات مهم بشري مثل خشونت، بزهكاري، بدرفتاري با كودكان، بدرفتاري با همسر، اعتياد به الكل و مواد مخدر و ناراحتي‌هاي هيجاني، معلول روابط غير رضايت‌بخش هستند، مي‌پردازد و چگونگي بهتر كنارآمدن با يكديگر را نشان مي‌دهد.

صفحه‌ی 1