فیلترها

توليد كننده

ويدا-فلاح

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 24,000 تومان

شهامت

  • 24,000 تومان

در اين كتاب ارزشمند، دبي فورد طرح هوشمندانه‌اي را براي شما ترسيم نموده تا بتوانيد در جهت پيدا كردن درك بهتر واقعيت‌هاي زندگي‌تان حركت نماييد و شهامت را در درون‌تان فعال كنيد. با اين كتاب مي‌توانيد درون‌بيني عميقي انجام دهيد و با خود متعالي‌تان ارتباط برقرار كنيد. ياد مي‌گيريد با انجام تمرينات مراقبه، هشياري مضاعفي در خود ايجاد كرده و دريافت‌كننده معناي نشانه‌هاي زندگي در مسير رشد باشيد. شما مي‌توانيد از هر چيز و هر كس در زندگي‌تان در جهت رشد آگاهي استفاده كنيد به شرط آنكه با احترام و بدون سرزنش با هر واقعه‌اي روبرو شويد و اين كتاب راهنمايي است مطلوب در اين سفر دروني.

صفحه‌ی 1