فیلترها

توليد كننده

وحيد-همتي-ثابت---بهناز-بهمني---محمد-تركمان---عادله-ساعدي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مصاحبه باليني با كودكان و نوجوانان (مهارت‌ها و راهبردهاي ضروري براي تشخيص صحيح اختلالات رواني دي اس ام فايو)

  • 160,000 تومان

مصاحبه تشخيصي اولين گام در روان‌درماني است. روان‌درمانگراني كه بدون توجه به مصاحبه تشخيصي به طور مستقيم وارد فرآيند درمان مي‌شوند، پس از گذشت چند جلسه با چالش مواجه مي‌شوند. يكي از خلاءهايي كه اين روزها در حيطه كودك و نوجوان به چشم مي‌خورد، نبود و يا كمبود منبعي مشخص در حيطه مصاحبه تشخيصي كودكان ونوجوانان است. در اين كتاب اصول اوليه مصاحبه باليني با كودك و نوجوان بر اساس سنين مختلف به طور دقيق بررسي گرديده و در ادامه با توجه به ملاك‌هاي تشخيصي DSM-5 نكات تشخيصي مهمي در قالب مثال واقعي عنوان شده است.

صفحه‌ی 1