فیلترها

توليد كننده

وحيد-مهدي‌خاني

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 35,000 تومان
  • 70,000 تومان

شگفتي وجود (بيدار شدن به صميميتي وراي كلام)

  • 52,000 تومان

من اينجا نيستم تا به شما ياد بدهم چگونه شخصي بيدار يا روشن ضمير شويد يا چگونه تمرينات معنوي انجام دهيد تا وارد حالت‌هاي معنوي شويد. همه حالات و تجارب، حتي زيباترينشان مي‌آيند و مي‌روند. آن‌ها ممكن است زيبا و بسيار دلپذير باشند، اما زمانمند هستند و بنابراين مي‌آيند و مي‌روند. اين كتاب در مورد آن چيزي است كه نمي‌آيند و نمي‌روند. به امكاني اشاره مي‌كند كه از تلاش هاي شما براي بيدار شدن و جست و جويتان براي روشن ضميري و تجاربتان از حالات سرور، صلح، شادي، سكوت و ... فراتر مي رود، امكاني كه درست به مركز كسي كه شما واقعا هستيد -وراي كسي كه فكر مي‌كنيد هستيد- مي‌رسد. به ذات بي‌كلام وراي صورت‌هاي اين جهان اشاره مي‌كند، ذاتي كه در تحليل نهايي، از صورت‌هايي گه ظاهر مي‌شوندجدا نيست. اين چيزي است كه احساس مي‌كنم معناي راستين كلمه «نادوگانگي» است.

غيبتي فوق‌العاده (آزادي در ميانه زندگي روزمره)

  • 40,000 تومان

در قلب اين كتاب،پيام ساده، مستقيم و جاودان نادوگانگي قرار دارد. كلمه دوگانگي امروزه اغلب براي شرح سنت معنوي باستاني آدويتاي هند استفاده مي‌شود كه به‌سادگي به معناي نه دو است و به يگانگي ذاتي اشاره مي‌كند. فقط يك واقعيت وجود دارد: يگانگي همه‌ي چيزي كه وجود دارد و ما را نيز شامل مي‌شود. اين كتاب كيفيتي كاملا دلسوزانه دارد كه نمي‌تواند به آساني قالب كلمات درآيد. اين نوشته به‌صورت يادداشتي كامل از اقتدار به‌نظر مي‌رسد كه متقاعد كننده است و احترام مي‌گذارد. با وجود اين، هر كسي آزاد است كه به آن گوش كند يا از آن دور شود و جف فوستر در اين مورد صريح است. او مي‌گويد وقتي شما در مورد موضوع نادوگانگي صحبت مي‌كنيد، همواره در مورد چيزي صحبت مي كنيد كه نمي‌توان در موردش صحبت كرد، حقيقتي است كه نمي‌توان گفت: نادوگانگي شيرجه زدن در رمز و راز است.

راز گشوده

  • 35,000 تومان

اين كتاب اعلام مي‌كند روشن‌ضميري روشنايي ناگهاني مستقيم و پر انرژي است كه دائم در دسترس هركسي است كه آماده رهاسازي و به حساب آوردن آن است. اين راز گشوده است كه خودش را در هر بخشي از زندگي ما آشكار مي‌كند. هيچ تلاش تهذيب روند يا تعليم از هيچ نوعي نمي‌تواند ما را به آن‌جا ببرد زيرا راز گشوده در مورد تلاش ما براي تغيير شيوه زيستن‌مان نيست بلكه در مورد كشف دوباره كسي است كه زندگي مي‌كند.

عميق‌ترين پذيرش (بيداري بنيادين در زندگي روزمره)

  • 65,000 تومان

به زندگي‌ات نگاه كن. دعوت در همه‌جا هست: در شادي و در درد، در ملالت و در هيجان، در اندوه و در وجد، در شيريني و در تلخي، در تولدتان و در بستر مرگ‌تان. دعوت اين‌جاست، در هر تك‌لحظه اين هديه گران‌بها و ظريف زندگي كه ما آن‌را بسيار به آساني مسلم مي‌پنداريم؛ و آن هم‌اكنون، حتي وقتي اين كلمات را مي‌خواني، به‌طور مؤدبانه تو را به‌ سوي خودش فرا مي‌خواند.

اينك و اينجا (گفتگوهايي با اكهارت تله)

  • 50,000 تومان

نفس نمي‌تواند زمان حال را تحمل كند. نفس نمي‌تواند زنده بماند در حالي ‌كه شما از زمان حال آگاه هستيد و با آن يكي هستيد. اگر شما در حالت يكي بودن با «آن‌چه كه هست» باشيد، به جاي گريختن و دور شدن از آن يا سعي در انكار كردن آن يا جنگيدن با آن، اين امر پيشاپيش به معناي پايان نفس است. ناگهان فضاي دروني باز مي‌شود كه در آن هيچ فكري در اين لحظه براي قضاوت كردن لازم نيست؛ بلكه در عوض، پذيرش اين لحظه حاكم است.

سفر به خويشتن

  • 70,000 تومان

هرچه شكل اين لحظه بدتر و چالش‌برانگيزتر باشد و آن‌را بپذيريد، شما را عميق‌تر به سوي فضا ـ آگاهيٍ شرطي‌نشده و آرامش مي‌برد. بنابراين اگر شما با بلا و مصيبت دردناكي در زندگي خود روبرو شويد... بلا و مصيبتي در اين لحظه رخ مي‌دهد و همه چيز از هم مي‌پاشد و شما با آن روبرو مي‌شويد و مي‌بينيد كه اين چنينيٍ اين لحظه همين است كه هست. شما به‌طور كامل شكلي را كه اين لحظه به خود مي‌گيرد، مي‌پذيريد آن‌گاه ناگهان چيزي را احساس مي‌كنيد كه واقعا قابل شرح دادن نيست و آن‌را فضا يا آرامشٍ اطرافٍ حادثه دردناك مي‌ناميم. آن در ميداني از آرامش و فضا روي مي‌دهد. من در اين‌جا كلمه شاد و خوشحال را به كار نمي‌برم. هنگامي كه آن اتفاق مي‌افتد، شما شاد نيستيد، هم‌چنين ناشاد هم نيستيد. آن وراي شادي و ناشادي است. آرامش و صفا وجود دارد.

صفحه‌ی 1