فیلترها

توليد كننده

وحيد-شالي-اميني

مرتب سازی
تعداد تصاویر

خداوند و علم (رهنمودي به جانب فرا واقع‌گرايي هزاره‌ي سوم)

  • 20,000 تومان

اين كتاب حاصل يك سلسله گفتگو با يكي از آخرين متفكران مسيحي يعني ژان گيتون است. مباحث مطرح شده، فلسفه‌اي ناب از آن‌گونه كه تنها در يونان باستان يا قرون وسطي از آن سراغ داريم، را مورد بحث قرار مي‌دهد.در اين گفتگوها سوالات ساده‌اي را مطرح نموديم از جمله اين‌كه: جهان هستي از كجا به وجود آمده؟ حقيقت چيست؟ آيا پديده جهان مادي معنايي دارد؟ چرا بايد «چيزي» به جاي «هيچ» وجود داشته باشد؟...

صفحه‌ی 1