فیلترها

توليد كننده

وحيد-دهقان---محمدعلي-معين‌فر---محمد-ايراف---ناهيد-ايراف---رضا-صادق---لعيا-نبي‌فر---مريم-عرضي---احسان

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مجموعه كتاب‌هاي مدير حرفه‌اي

  • 248,000 تومان

مجموعه كتاب‌هاي مدير حرفه‌اي شامل كتاب‌هاي زير مي‌باشد: ارائه حرفه‌اي - مذاكره حرفه‌اي - ارتباطات حرفه‌اي - اخلاق حرفه‌اي - عملكرد حرفه‌اي - رهبر حرفه‌اي.

صفحه‌ی 1