فیلترها

توليد كننده

وحيد-خاشعي---فاطمه-زرگران

مرتب سازی
تعداد تصاویر

مديريت استراتژيك

  • 68,000 تومان

مديريت استراتژيك موضوع جالب و چالش‌برانگيز است و تصميمات مهمي را درباره مسير آينده سازمان اتخاذ مي‌كند: اهداف، منابع و چگونگي تعامل سازمان با جهاني كه در آن‌جا فعاليت مي‌كند. تمام ابعاد سازمان از جمله كاركنان، بخش مالي، روش‌هاي توليد و محيط سازمان (كه همچنين دربرگيرنده مشتريان است) نقشي اساسي در استراتژي بازي مي‌كنند. از اهداف اين فصل، توضيح اين موضوع است كه سازمان به منظور بقا و عملكرد موثر چگونه بايد اين حوزه‌ها را سازماندهي كند.

صفحه‌ی 1