فیلترها

توليد كننده

وحيد-خاشعي---عطاء‌الله-هرندي---زينب-چاوشي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

رديابي استراتژي الگويي براي نظريه‌پردازي

  • 30,000 تومان

كتاب پيش ‌رو ترجمه كامل معروف‌ترين نوشته مينتزبرگ است كه چندين سازمان مختلف را در زمينه چگونگي شكل‌گيري استراتژي بررسي و مطالعه كرده است؛ از يك شركت كارآفرين به نام اشتنبرگ و يك شركت فيلم‌سازي (NFB) - كه هر محصولش با محصول قبلي متفاوت است - و شركت بزرگ هواپيمايي كانادا - كه به دنبال استانداردسازي همه چيز است - گرفته تا يك دانشگاه (مك گيل) كه قدرت در آن نه در دست مدير مركزي آن كه در دستان استادان آن است. مطالعات موردي مينتزبرگ در اين كتاب روي 11 سازمان و شركت مختلف در 10 فصل مستقل در مورد شكل‌گيري استراتژي بوده است و در فصل آخر به دنبال نظريه جامعي در خصوص شكل‌گيري استراتژي است. اين كتاب مي‌تواند به عنوان منبعي موثر در دروس مديريت استراتژيك پيشرفته، سياست‌هاي بازرگاني، اجراي استراتژي، استراتژي‌هاي موفق و ناموفق، كنترل استراتژيك در مقاطع كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني و مديريت اجرايي و MBA و مقطع دكتري سياست‌گذاري بازرگاني تدريس شود. همچنين خواندن آن براي مديران و كارآفريناني كه به دنبال فهمي عميق از استراتژي و مباني شكل‌گيري و اجراي استراتژي‌اند، توصيه مي‌شود.

صفحه‌ی 1