فیلترها

توليد كننده

وحيده-شمس‌المعالي-تبريزي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

براي زندگي خود وقت بگذاريد

  • 70,000 تومان

اين كتاب در برگيرنده سفري است كه براي جذب بهترين زندگي طراحي شده است. اگر دوست داريد كه كيفيت زندگي خود را ارتقاء دهيد اين كتاب يك مولفه مهم براي موفقيت شما فراهم مي‌كند. يعني هدايت و راهنمايي كسي كه به ديگران كمك نموده‌است. به عنوان مربي شخصي شما كتاب همان آزمون‌ها، تمرينات و منابعي را كه براي بهبود زندگي لازم است در اينجا آورده‌ است.

صفحه‌ی 1