فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

وجيه‌الله-گلنواز---مسعود-حسن‌چاري

مرتب سازی
تعداد تصاویر

حكمت اينياگرام (راهنماي كامل رشد روان‌شناختي و معنوي براي تيپ‌هاي شخصيتي 9 گانه)

  • 60,000 تومان

كتاب حاضر اولين كتابي است كه براي رشد روان‌شناختي و معنوي هر كدام از تيپ‌هاي شخصيتي 9 گانه (اينياگرام) روش‌هاي كاربردي و ويژه ارائه مي‌دهد. اين كتاب علوم خاص مربوط به تيپ‌هاي شخصيتي 9 گانه كه در تعاليم حكمت مكاتب مختلف معنوي در سراسر جهان از قبيل تعاليم عرفان‌هاي بودايي، يهودي، مسيحي، اسلامي و گام‌هاي چهارده‌گانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد را يكپارچه مي‌سازد. اين كتاب «اينياگرام» را به عنوان يك نقشه روح و روان معرفي مي‌كند كه مي‌تواند مسير هر تيپ شخصيتي را از لايه‌هاي بيروني شخصيت به هسته دروني ماهيت ذاتي يا خويشتن واقعي رهنمون سازد. در اصل، تعاليم حكمت نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان حضور در زمان حال و آگاهي را رشد داد و بدون آن رشد و كمال معنوي امكان‌پذير نيست.در اين‌جا به شما نشان خواهيم داد كه چطور مي‌توان زندگي، رابطه بين‌فردي خود را به‌طور بنيادين تغيير داد و به كمال معنوي رسيد. ديگر ويژگي مهم اين كتاب پيوست «هنجاريابي شاخص تيپ‌هاي شخصيتي 9 گانه ريسو - هادسون» روي جامعه ايراني توسط مترجمان است.

اينياگرام (دريچه‌اي به فراسوي شخصيت)

  • 26,000 تومان

شناخت تيپ‌هاي شخصيتي 9 گانه (اينياگرام) مي‌تواند به ما كمك كند تا بدانيم چه چيزي در رفتار طرف مقابل، ما را سردرگم مي‌كند. نشان مي‌دهد كه چه چيزي براي ارتباط موثر و حل تعارض درون‌فردي و بين فردي لازم است. همچنين فهميدن آن به ما كمك مي‌كند تا پذيرش و همدلي بيشتري در روابطمان و نيز آگاهي بيشتري در محدوديت‌هاي زماني و مكاني به دست آوريم.

صفحه‌ی 1