فیلترها

توليد كننده

هانيه-چوپاني

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 48,000 تومان

من ملاله هستم

  • 48,000 تومان

هدف من از نوشتن اين كتاب رساندن صدايم به گوش مردم دنيا، به نمايندگي از طرف همه دختران جهان بود. ميليون‌ها دختري كه از حق تحصيل محروم مي‌شوند و نمي‌توانند از استعدادهاي خود بهره ببرند. اميدوار هستم داستان زندگي من براي همه دختران الهام‌بخش باشد تا صدايشان را به گوش دنيا برسانند و قدرت درون خود را احساس كنند، اما ماموريت من در همين جا به پايان نمي‌رسد. براي اجراي ماموريت من و در واقع ماموريت ما لازم است كه به طور جدي براي تحصيل دختران تلاش كنيم و به آنان قدرت بدهيم كه زندگي و جامعه خود را دگرگون سازند.

صفحه‌ی 1