فیلترها

توليد كننده

هانيه-عطائي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

خيره به خورشيد

  • 55,000 تومان

ترس از مرگ ممكن است غير مستقيم يا مستقيم در ما وجود داشته‌ باشد. گاهي به صورت يك بيماري روانشناختي در درون ما، گاهي يك دغدغه و ترس كه مانع شادي ما و لذت بردن از زندگي مي‌شود. فكر كردن مدام به مرگ مانند خيره شدن به خورشيد است، نمي‌توان آن را تاب آورد و ما را از پا در مي‌آورد. او از دو قسم تنهايي مي‌گويد و از تاثير هريك از اين دو نوع بر ترس و انديشه به مرگ.

صفحه‌ی 1