فیلترها

توليد كننده

هاماياك-آواديس-يانس---داود-عرب-قهستاني---بهمن-نجاريان---محسن-دهقاني---فريد-براتي-سده---محمد-دهقاني

مرتب سازی
تعداد تصاویر

روانشناسي عمومي

  • 180,000 تومان

به رغم گسترش رشته روانشناسي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ايران، متون درسي مربوط به روانشناسي مقدماتي يا، چنان كه در ايران معروف است، روانشناسي عمومي به زبان فارسي متاسفانه بسيار اندك و ناقص و گاه آميخته به ترجمه‌هاي مغلوط و نامفهوم است. در ترجمه فعلي اين نقص تا حد امكان برطرف شده و متني مفهوم و بسامان، با معادل‌هاي درست و دقيق و زباني آسان‌ياب و دور از ايهام و ابهام، در اختيار خوانندگان علاقه‌مند و به خصوص استادان و دانشجويان درس روانشناسي قرار گرفته است.

صفحه‌ی 1