فیلترها

توليد كننده

هاله-نادري

مرتب سازی
تعداد تصاویر

آيا به عشق تو محتاجم (چگونه نيازمند به توجه و تاييد ديگران نباشيم)

  • 70,000 تومان

در وجد و خلسه ارتباطء آرامش و سكون عميق هستي موج مي‌زند. انگيزه جنبش و حركت ما در زندگيء ناشي از احساس وحشت و نگراني براي دستيابي به آنچه نداريم نيست. در عوضء جنبش و حركت صرفا نشانه‌اي طبيعي از طبيعي‌ترين حس ما يعني هستي و بودن ماست. آنچه ممكن است سبب بر هم خوردن هستي ما شودء به تباهي كشيده شدن احساس ارتباط است. اين كتاب شرح مي‌دهد كه قطع ارتباط حتي وقتي كه خطايي از ما سر نزده چكونه رخ مي‌دهد و هم‌چنين توضيح مي‌دهد كه در اين هنگام چه كاري از دست‌تان برمي‌آيد. از دست دادن و فقدان ارتباط طبيعي* براي شما تنهايي عميق و رنج مايوس‌كننده‌اي به بار مي‌آورد. ولي بايد بدانيد از ميان اين تنهايي و رنج* راهي براي تجديد و احياي احساس والاي ارتباط وجود دارد. احساسي كه از لحظه تولد حق فطري شماست.

صفحه‌ی 1